Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

SAMMEN på tur – nyhet i Stikk UT!-familien

Bjørn Gunnar Ansnes Tysdag 9. november 2021

I dag lanserte Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal nyheita Sammen på tur i turappen sin. Stikk UT! Sammen er det nyaste i tilbodet til Frilufstrådet Nordmøre og Romsdal, og noko Friluftsrådet har god tru på skal bli nok ein suksess for Stikk UT! konseptet. 

«Å gå på tur SAMMEN er godt for kropp og sjel, men det er ikke alltid like lett å finne noen å gå sammen med. Med “Stikk UT! Sammen” ønsker vi at folk kan tilby og ta i mot turselskap, der de bor og slik det passer best. Alle kan bruke “Stikk UT! Sammen” helt gratis, både enkeltpersoner, grupper og organisasjoner. Turgruppen kan være fra to til flere personer og lengde og tempo på turene bestemmer dere selv. Turen kan gå til et Stikk UT!-mål eller et turmål dere setter selv. En tur kan ha kaffepausen og rasten som det viktigste, mens andre turer kan ha mosjon eller andre opplevelser som mål», seier prosjektleiar Liv Synnøve Hoel i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal.

Auka livskvalitet

«Vi tror konseptet treffer noe i oss alle! De aller fleste liker å gå på tur sammen med noen. Stikk UT! er ett fantastisk folkehelsetiltak med opp mot 50 000 deltagere i 2021 og med “Stikk UT! Sammen” bygger vi videre på verdien det er å gå på tur SAMMEN. Folk kan møtes å gå tur sammen, ikke bare til Stikk UT!-turmål men bestemme sine egne turmål, korte og lange gjennom hele året. FN sine bærekraftsmål har tre dimensjoner, sosialt, miljø og økonomi. “Stikk UT! Sammen” berører særlig dimensjonene sosialt og miljø, gjennom turfellesskap og nærturer», fortsett Hoel.

Leve heile livet

«Statsforvalteren i Møre og Romsdal har tildelt midler til Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal til utvikling av «Stikk UT! Sammen». Dette er et verktøy i tråd med «Leve hele livet» og Folkehelsemeldingen, der aktive eldre er et innsatsområde. Formålet med tilskuddet er å motvirke ensomhet og passivitet. Tiltaket skal være helsefremmende og forebyggende lavterskeltilbud, til bruk for alle seniorer og eldre. Det skal bidra til å skape aktivitet, deltakelse, sosialt felleskap og møteplasser», sier Greta Hanset, seniorrådgjevar hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.

Turbilde. Foto: Friluftsrådet

NO – tilgjengeleg  i Stikk UT!-appen frå 9. november for alle

«Det er i 2021 etablert ett samarbeid med frisklivsentraler, frivilligsentraler og enkeltpersoner i Nordmøre og Romsdal samt Heim i Trøndelag. De har gjennomført ulike Stikk UT! Sammen-grupper og turer. Slik har vi fått god innsikt og erfaringer og vi ser ett stort potensiale. Nå kan ALLE ta i bruk funksjonen i appen helt gratis, takket være nye midler fra Sparebanken Møre og Statsforvalteren. Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og Sunnmøre friluftsråd samarbeider om å spre dette i hele fylket. Brosjyrer for seniorer blir også videreført», avsluttar Hoel frå Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal.

Korleis kjem du i gang?

Det er enkelt å kome i gang. Gå inn i Stikk UT!-appen, trykk på “sammen”-funksjonen nederst i biletet og du er i gang. I startfasen er det spesielt viktig at mange inviterer og legg inn ein tur. Planlegg ein tur med ein ven, besteforeldre, nærmiljøet, klubben, studievener, kollegaer eller andre. Type tur og tal på deltakarar bestemmer de sjølv, synleg for alle eller berre for dei du inviterer. «To er gull»! Det er like verdifullt om det er to eller fleire med på tur! Det viktigste er at ein er SAMMEN! Turene kan definerast i forskjellege kategoriar. I appen ser du “komande turar” og etter kvart får du opp “Turer jeg skal gå”.

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal inviterer no alle til å vere SAMMEN om de gode turopplevingane!

Publisert: 9. november 2021, 21:20