Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Samla troppane til arbeidsmøte – kvar vil vi?

Jon Olav Ørsal Sundag 14. februar 2016

I samband med NM-arrangementet i Todalen inviterte Norges Skiforbund løparar, funksjonærar og arrangørar til eit lite arbeidsmøte på Talgø utstillingssenter laurdag ettermiddag. Hensikten med møtet var å prøve å stake ut kursen vidare for randoneesporten, fortel Martin Bartnes frå Norges skiforbund.

MartinBartnes_6893

martin bartnes frå Norges Skiforbund innleia om framtida til randoneesporten. Foto: Jon Olav Ørsal

Randonee ligg i dag som ei undergruppe til Telemarkgruppa i Norges skiforbund, og er enno ei lita gruppe samanlikna med andre. Hensikten med møtet i dag var å få innspel frå løparar og arrangører om korleis dei vil at randonee som idrett skal utvikla seg vidare. Frå Skiforbundet var det Martin Bartnes, saman med Mikkel Frodal som var inleiarar.

TodalsGruppa_6899

Todalsgruppa såg mange mulegheiter for randoneesporten. Frå venstre Ola Ansnes, Gudmund Kårvatn, Nils Ove bruset, Emil Ansnes, martin Bartnes og Ståle Ansnes. Foto: Jon Olav Ørsal

Gjennom gruppe kom det mange innspel og det er optimisme i leiren, og det var eit gjennomgåande tema at ein må finne måtar der ein kan få med fleire og få eit større miljø. Forskjellige metodar for rekruttering vart diskutert og fleire av deltakarane sa seg villige til å delta i arbeidet med å utvikle randoneesporten vidare. – Vi fikk mange innspel som vi vil ta med oss vidare, sa Martin Bartnes.

Først publisert: 14. februar 2016, 00:01 - Sist oppdatert: 13. februar 2016, 23:31