Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Sakliste årsmøte Todalen IL

Elinor Bolme Laurdag 10. mars 2018

Torsdag er det årsmøte i Todalen IL, og styret har sendt oss fullstendig sakliste til møtet. Her blir det ordinære årsmøtesaker, samt en del innkomne saker. Møtet starter klokken 19 i Todalen Ungdomshus.

Saksliste til årsmøte i Todalen Idrettslag – torsdag 15. mars 2018 – kl 19:00

 1. Godkjenning av innkallingen.
 2. Godkjenning av saksliste / forretningsorden
 3. Valg av møteleder / referent.
 4. Valg av to til å skrive under protokollen.
 5. Årsmeldinger.
  1. Trim- og allidrettsgruppen
  2. Ski- og friidrettsgruppen
  3. Vinteranlegg – Skihytta
  4. Fotballgruppen
  5. Drift / anlegg – (Hovedstyret)
 1. Regnskap – 2017
  1. Drift / anlegg – Hovedstyret
 1. Innkomne saker:
  • Vedtektsendringer – Lovnorm for Idrettslag.

Norges Idrettsforbund besluttet i 2015 at alle idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov.

Styret i Todalen IL ber årsmøtet om at denne Lovnormen blir vedtatt som ny lovnorm for Todalen Idrettslag som den er.

 • Prosjekt – Toåa Tursti.

Oppgradering av stien mellom parkeringen ved Bønnavollan og ned til Halsabrua, vil ved søknad om Tippemidler – kreve et idrettslag som står bak søknaden. En slik søknad vil kreve en viss egenkapitalgaranti.

Styret ber om årsmøtet sin godkjenning til å stå bak en slik søknad og en egenkapitalgaranti på NOK 250 000, som kun vil inntre viss søknad sendes og godkjennes.

 • Camping plass – Bordholmen.

Årsmøtet har tidligere vedtatt at Todalen Idrettslag ikke skal drive med Camping plass tilknyttet Bordholmen. Erfaringen etter vedtaket er at selv ved gjennomføring av vedtaket har det vært mange gjester på området, som har benyttet fasilitetene på Bordholmen og penger har kommet inn. I fjor ca. 14 000.

Styret ber årsmøtet om godkjenning til å ta opp igjen lokal drift av tidligere camping plass, dersom styret finner det lønnsomt og arbeidsmessig forsvarlig.

 1. Fastsetting av medlemskontingent.

Styret anbefaler årsmøtet å holde personlig medlemskontingent på samme pris som i år – NOK 150.-

 1. Budsjett 2018
  1. Drift / anlegg – Hovedstyret
 1. Valg

Innkallingen i Word: Innkalling til årsmøte med saksliste – Todalen IL – 2018

For dei som ønsker bakgrunnsmateriale til sakslista kan ta kontakt med leiar Steinar Frøystad, enten på telefon : 930 93 668 eller e-post: steinar.froystad@hotmail.com

Publisert: 10. mars 2018, 00:07