Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Røde Kors med klesinnsamling

Elinor Bolme Sundag 6. desember 2015

Surnadal Røde kors arrangerer innsamling av vinterklær i forbindelse med organisasjonens sitt satsningsområde «Ferie for alle». Denne gongen blir det derfor samla inn vinterklær fordi det arrangeres juleferie fra 22-26 desember på Savalen i år, fortel Marianne Bergem i Surnadal Røde Kors.

Vi har lest oss opp på Røde Kors sin heimeside for å få litt bakgrunnsmateriale på begrepet «Ferie for alle»: Mange barn får ikke de sosiale opplevelsene de trenger fordi familien strever økonomisk. Ferie for alle er et gratis ferietilbud til disse familiene.

Et økende antall barn i Norge vokser opp i familier med en inntekt under fattigdomsgrensen. Disse barna kan ikke delta på de samme fritidsaktivitetene som klassekameratene, og de har ofte ingen ferieturer å snakke om etter sommerferien. Mange av barna forteller om en oppvekst hvor de føler seg utenfor og mistrives i hverdagen. 

Gjennom Ferie for alle får familier med svak økonomi tilbud om en unik ferieopplevelse for hele familien. Oppholdene arrangeres i skoleferiene og tilrettelegges først og fremst på Røde Kors-sentrene Haraldvigen i Vest-Agder, Merket i Oppland eller Eidene i Vestfold. Ferie for alle blir ledet og tilrettelagt av Røde Kors-frivilige.

Klikk her for å lese mer om Røde Kors-sentrene

Familier som får tilbud om Ferie for alle har ikke andre tilsvarende tilbud, og har levd i en situasjon med svak økonomi over tid. Ferieoppholdet tilbys familier som har minst ett barn i alderen 6-13 år. For Røde Kors er det viktig at hele familien reiser på ferie sammen. Da får familien mulighet til å dele gode opplevelser og skape felles minner. Ferie for alle er en aktiv ferie. Store deler av ferien foregår utendørs uansett vær og årstid. Både barn og voksne er med på mange varierte aktiviteter. I tillegg til familieturer arrangerer Røde Kors også noen ferieturer for barn og ungdom opp til 18 år.

Røde kors

 

Ferie for alle er en aktiv ferie, og legger tilrette for at barn får mulighet til å utfolde seg i variert lek og aktivitet. Røde Kors beskytter dermed barns rett til lek og fritid som følge av Sosialtjenesteloven og Barnekonvensjonen.
 Det er samarbeid med kommunen for å nå ut til de familiene som er i målgruppen.
 
Fakta om Ferie for alle
  • Ferie for alle er et landsdekkende tilbud
  • Ferie for alle er gratis for familiene
  • Familien må ha minst et barn i alderen 6-13 år
  • Ferie for alle gjennomføres alltid i skolens ferier
  • Ferie for alle gjennomføres på steder tilrettelagt for en aktiv ferie
  • Ferie for alle varer fra 3-6 overnattinger
  • Ferie for alle er alltid rusfritt

 

Tall 2014

  •  I 2014 deltok 3070 barn og voksne på Ferie for alle.
  •  I 2014 deltok 523 frivillige på 60 Ferie for alle opphold.
Først publisert: 6. desember 2015, 03:00 - Sist oppdatert: 5. desember 2015, 10:14