Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Robot og strøm på plass

Jon Olav Ørsal Måndag 19. september 2016

Hallagrenda er prega av fjøsbygging – og i dag var det Svorka Energi og De Laval som prega bybiletet mest.  Flunkande ny mjølkerobot kom på plass i Austistufjøset i dag, rundt 1300 kg til ein verdi av nærare halvannen million – og med list og lempe kom den på plassen sin i fjøset, slik at Arve betten og Lars Ottar Lyhammar kunne starte sjølve monteringsarbeidet.

No pågår monteringa av utstyr for fullt – mjølkerobot, elektrikar, rørleggar, varslingsanlegg må på plass. Foto: Jon Olav Ørsal

Ute på plassen var det Svorka Energi som rånerte plassen – Vegard Mossing og Martin Røkkum var i ferd med å grave hol til nye pålar for strømtilførsel til nyfjøset. Råtne linjepålar skulle skiftast ut, og dermed vart det heilt ny linje inn til fjøset frå trafoen. I tillegg pågikk montering av nytt brannvarslingsanlegg og arbeidet med VVs-anlegget var kome i gang.  Og det trengs, for nyfjøset skal være klart for innflytting i oktober!

dsc_4841

Marin Røkkum og Vegard Mossing ryddar trase til ny straumtilførsel til nyfjøset. Foto: Jon Olav Ørsal

Først publisert: 19. september 2016, 19:03 - Sist oppdatert: 20. september 2016, 23:40