Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Restriksjonar vedrørande bruk av hageredskap og vatn

Elinor Bolme Torsdag 23. april 2020
Todalen sokneråd melder i ein e-post om restriksjonar vedrørande bruk av hageredskap og vatn i samband med planting ved gravene på kyrkjegarden.
No når denne koronapandemien står på så blir det ikkje sett vatn på slangen på baksida av kyrkja. Det blir heller ikkje lagt ut hageredskap og vasskanner fortel soknerådsleiar Kristian Gjeldnes.
 
Vi må derfor inntil ny beskjed kjem sjølv ta med oss vatn og redskap til eige bruk. Dette må vi gjera for å ivareta reglane for smittevern.
Det er også viktig at ein som tidlegare nemt tek med seg heim gamalt planteavfall, lykter etc.
 

Slangen bak kyrkja vil bli utan vatn inntil vidare, og her blir heller ikke hageredskap og vasskanner framsette.

Legg ved eit bilete her av 
Publisert: 23. april 2020, 20:27