Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Remidt sin tømmekalender for mars og april lagt inn

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 4. mars 2024

Da har vi lagt inn Remidt sin tømmekalender for glass- og metallavfall, restavfall, papir og papp, plast- og matavfall, for mars og april 2024 inn i aktivitetskalenderen vår her på Todalen.no. Merk at henting av glass- og metallemballasje og plastemballasje blir henta laurdag 6. april denne gongen! 

Tømmekalenderen for mai og juni vil bli lagt inn i slutten av april. 

«ReMidt tømmekalender» kan du laste ned på mobil, pc eller nettbrett. Her kan du også legge inn påminning, slik at du blir varsel dagen før tømming, og kva avfallstype som blir henta den påfølgande dagen.  

Publisert: 4. mars 2024, 09:00