Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Regn og mildvêr i vente dei neraste dagane

Jon Olav Ørsal Måndag 25. november 2013

Det vil i løpet av neste døgn kome ein relativt stor nedbørmengde i distriktet . Saman med stigande temperatur kan regn og snøsmelting føre til raskt stigande vassføring og lokal oversvømming, med NVE i sitt flaumvarsel for 26. november. Det er difor viktig at vannvegar som slukar, kulvertar og stikkrenner blir haldne opne.

Det blir også meldt om regn i høgda, kanskje opp mot 1000 meter.  Vermeldinga for dei neste dagane finn du på yr.no – flomvarsel finn du på varsom.no  Biletet på framsida er eit arkivfoto frå januar 2011.  Foto: Todalen.no

Først publisert: 25. november 2013, 18:00 - Sist oppdatert: 26. november 2013, 06:42