Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Råssåfoss Kraftverk er solgt – Småkraft AS blir ny eigar

Jon Olav Ørsal Tysdag 20. april 2021

Det er stadige endringar i rammevilkåra som gjorde at eigarane i Råssåfoss Kraftverk no vel å selje kraftverket til Småkraft AS. Måndag vart det klart at Småkraft overtek alle aksjar og leige av fallrettane som Råssåfoss kraftverk sitt på.

Det er temmeleg nøyaktig 11 år sia kraftverket vart sett i drift i april 2010, fortel styreleiar og dagleg leiar Anders Talgø.  Råssåfoss Kraftverk er eit forholdsvis lite kraftverk med ein årleg produksjon på 19,1 GWh og kraftverket er eit samarbeidsprosjekt der 5 bønder på Kvennset er eigarar. Da det Vart bygd var det første kraftverket i Noreg der det vart installert sjølvreinskande inntak, noko som etter kvart har vorte vanleg.

Turbinen som står i kraftverket ved utløpet av Rossåa. Gudmund kvendset var ein av investorane da kraftverket vart bygd i 2010.  Arkivfoto Jon Olav Ørsal

 

Talgø fortel at ein av grunnane til at dei no vel å selje er dei stadige endringane i rammevilkåra for fornybar energi og at det går føre seg ei subsidiering av kraftprisen til fordel for vindkraftproduksjon. Dette gjer at vi tykkjer risikoen med å være vasskraftprodusent er for stor for oss som ikkje har nokon stor kapitalbuffer å tære på.  Store investorar har råd til det, og difor opplever vi no at det er mange småkraftverk som blir selt.

Sjølv om kraftverket blir selt så vil lokale krefter få i oppdrag å føre tilsyn med kraftverket, sjølv om det meste av drifta kan fjernstyrast frå Småkraft sin driftssentral. Talgø fortel vidare at Råssåfoss kraftverk har hatt profesjonell hjelp med salet av kraftverket, der Krafthuset og advokatfirmaet Wold & Co har gjort ein god jobb.

I samband med overtakinga er det sendt ut ei felles pressemelding, der du mellom anna kan lese meir om Småkraftk AS som blir ny eigar:

Grunneiere ved Råssåfoss kraftverk samarbeider med Småkraft AS
Den 19. april kjøpte Småkraft AS 100% av aksjene i Råssåfoss Kraftverk AS. Kraftverket som er i Surnadal kommune i Møre og Romsdal har en 5,35 MW Pelton turbin med en årlig produksjon på 19,1 GWh fornybar energi. Turbinen er levert av Small Turbine Partner AS, med en Leroy Somer generator.

«Vi i Småkraft er veldig glade for å få til et samarbeid med grunneierne på Råssåfoss kraftverk, god relasjon til våre langsiktige eiere gjør at vi har mulighet til å sikre ytterligere tilgang på mer fornybar energi gjennom denne og andre investeringer vi jobber med», sier adm.dir. i Småkraft AS Terje Vedeler. «Råssåfoss kraftverk er bygget med innsikt og sans for detaljer, og dette er et småkraftverk vi gleder oss til å videreføre. Videre er vi veldig glade for at flere av selgerne er med oss videre til å føre tilsyn med Råssåfoss Kraftverk slik at vi sammen kan skape fornybar energi i årene som kommer.»

«Råssåfoss kraftverk betyr mye for oss grunneiere», sier Anders Talgø på vegne av selgerne. «Det har vært lagt ned et betydelig arbeid, spesielt i utbyggingsfasen, og salget vi nå har gjennomført er med på å sikre verdiene vi har skapt. Selv om vi selger aksjene i selskapet, har grunneierne fremdeles eierskapet til elven og fallrettene for fremtidige generasjoner. Leiemodellen for fallrettene videreføres, noe som sikrer at grunneierne fortsatt tar del i verdiskapingen i Råssåfoss Kraftverk AS».

Begge parter uttrykker at det har vært en god og konstruktiv prosess som har ledet frem til avtalen. Krafthuset og advokatkontoret Wold&Co i Molde har bistått selgerne, mens advokatfirmaet Thommessen og Sweco har bistått kjøperne. 

 Om Småkraft AS:

  • Småkraft eier og drifter over 130 kraftverk og er Europas største på småkraftverk.
  • Samarbeider med over 700 grunneiere i hele Norge om å produsere 1450 GWh fornybar strøm årlig. Det er nok strøm til å dekke det årlige forbruket hos 90.000 husholdninger eller over 300.000 elbiler.
  • 24 ansatte ved kontorer i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad, Flatanger, Verdal og Oslo
Publisert: 20. april 2021, 13:00