Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
Prosjekt stimerking på Nordvik

Prosjekt stimerking på Nordvik

Sverre Kjølstad Fredag 14. september 2012

Onsdag 12. september var det styremøte i Nordvik grendalag. Turstier i Nordvikmarka var hovedtema på dette møtet, og i den anledning var Harald Solvik og Bodil Gjeldnes invitert til møtet for å komme med veiledning og gode råd.

Etter at leder i grendalaget, Oddvar Mikkelsen, hadde ønsket velkommen og gitt en orientering om videre framdrift av prosjektet, gav Bodil Gjeldnes som representerte Vandrefestivalen en del opplysninger. Deretter fikk Harald Solvik ordet og fortalte om hva som er gjort i Rindal på dette området. I Rindal startet de dette prosjektet på slutten av 90-tallet, og har i dag hele 14 turstier til forskjellige mål som er merket med skilt og lagt inn på kart. Et imponerende arbeid! Solvik mente at første ledd i arbeidet var å inngå avtaler med grunneierne som blir berørt av turstier over sine eiendommer. På Nordvik vil ikke dette gjelde så svært mange, og en håper derfor at det blir en grei sak. Solvik poengterte også at kvalitet er svært viktig både i planleggingsfasen og på utførelsen av det praktiske arbeidet, og at stiene blir ryddet i 1,5 – 2 m bredde.

Grendalaget styrer framdriften av prosjektet, og i tillegg er 4 personer valgt for å arbeide spesielt med dette. I første omgang vil det være Nordiksula og Åsbøsnyta som får de første merkete turstiene

Publisert: 14. september 2012, 12:00