Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Pressemelding fra Talgø: – Royalsaka ruller videre

Jon Olav Ørsal Torsdag 15. juli 2021

I over et halvt år har «royalsaken» rullet gjennom gangene på Talgø og hos de to andre produsentene av royalbehandlede produkter.  De tre produsentene har vært beskylt for feilmerking av brannklasser og at produktene har vært mer brannfarlige enn andre treprodukter – dette tiltross for at alle mulige og nøytrale testresultat avkrefter dette og beskriver royalbehandlede materialer som like trygge som andre.  Sist ut med før ferien var Treindustrien som i et medioppslag rakket ned på royalkldningen.  Konsernsjef Terje Talgø har gitt et tilsvar som vi gjengir i sin helhet nedenfor.

Terje Talgø er konsernsjef i Talgø – Nedenfor gir han svar på tiltalen frå Treindustrien. Arkivfoto: Jon Olav Ørsal

Treindustriens uryddige korstog
Av Terje Talgø, konsernsjef i Talgø

I en pressemelding om royalsaken forsøker Treindustriens styre seg med en regulær finte ved å beskylde andre for personangrep. Men faktum er at royalprodusentene har slåss for sitt liv i et halvt år nå, og Treindustriens administrerende direktør har vært blant våre argeste motstandere.

Jeg er gammel fotballspiller og gjenkjenner en finte når jeg ser den. Denne går vi ikke på. Fordi: I flere innlegg og medieoppslag har Treindustrien representert ved Finstad rakket ned på royalimpregnert trekledning – et populært produkt som har vært i bruk i nærmere 50 år i Norge, som det hele tiden har vært trygt å ha på veggen, og som nå er dokumentert «like lite farlig» som annen behandlet trekledning når det gjelder personsikkerhet og brannegenskaper.
 
Det har fått oss til å spørre: Hva er det egentlig Finstad og Treindustrien vil oppnå, annet enn å sverte royalkledningen, til glede for våre konkurrenter? Og så er det jo bare å vise til styresammensetningen i Treindustrien for å se hvilke interesser som veier tyngst i vektskåla der. Der sitter de som har opplevd at royalkledningen år for år har spist markedsandeler. Det er helt legitimt å peke på dette faktum, så får enhver trekke sine egne konklusjoner.

Vi som produserer royalkledning i Norge, har i alle fall ikke fått noen form for bistand fra verken Heidi Finstad eller Jørn Nørstelien eller andre i Treindustrien i den svært vanskelige tiden vi har vært gjennom etter at myndighetene brått innførte en nytolkning av regelverket for klassifisering av trekledning, som ensidig diskriminerer royalbehandlet kledning.
 
Finstad og Treindustrien sier i sine innlegg at de støtter det verktøyet som nå er laget for å gjøre såkalte fraviksanalyser spesielt beregnet på nye bygg med royalkledning, fullt ut. Men dette analyseverktøyet hviler på forsøk og analyser fra det brannlaboratoriet (RISE Fire Research AS) som Finstad i de samme innleggene rakker ned på og langt på vei underkjenner.  
Hvordan kan Finstad støtte et verktøy når hun samtidig underkjenner underlaget for verktøyet?  
Finstad gjør et poeng ut av at royalkledningen ikke tilfredsstiller krav i gjeldende regelverk. Nei, når man endrer forutsetningene (krever testing i stedet for egendeklarering uten testing) så blir utsagnet rett.
 
Men hvorfor skal det da gjelde kun for en produkttype og ikke alle? Finstad henger ut royalproduktene når hun vet (forutsatt at hun har lest RISE sin rapport som hun anbefaler alle andre å lese) at dette gjelder mange, om ikke de fleste, malte, beisa og oljebehandlede produktene.
Med tanke på krav til personsikkerhet og trygghet når det gjelder brannsikkerhet for utvendig trekledning, må annen behandlet trekledning sidestilles med royalkledning, ifølge den RISE-rapporten som fraviksanalyseverktøyet bygger på.
 
De vannløselige overflateproduktene vet vi i dag lite om, fordi de ikke er testet slik royalkledningen og de andre behandlede trekledningene er, enten de er forbrukerbehandlet eller fabrikkbehandlet når det endelige ferdige produktet står på veggen. 
Finstad skriver at «innholdsfortegnelsen til et produkt må stemme med fakta». Ja, men da må forutsetningene for produktene være kjent for alle, og alle må forholde seg til de samme forutsetningene. Enten så erkjenner Treindustrien og myndighetene at vi har et gedigent problem med så godt som alle hus med behandlet trekledning, slik testene nå dokumenterer, eller så må de si at alle behandlede trekledninger er like trygge. Å bare henge ut royalkledningen er ikke saklig, og ganske uforståelig av et trefaglig miljø og en interesseorganisasjon som skal fremme bruk av nettopp tre.
Slik vi ser dette, så koker det ned til enkel logikk og enkle svar på viktige spørsmål: 
 

  1. Er royalkledningen trygg å ha på veggen på norske hus? Ja, selvsagt, slik den har vært det hele tiden.
  2. Er royalkledning like lite farlig som annen behandlet trekledning (maling, beis, olje)? Ja, det er dokumentert i storskalatester.
  3. Er det noe saklig grunnlag for Treindustriens korstog mot ett produkt og tre produsenter? Nei, det er det ikke, og vi kan ikke tenke annet enn at dette åpenbart er noe Heidi Finstad gjør for å beskytte andre interesser og interessenter.

 Talgø MøreTre har tatt denne saken til retten. Vi ser oss tvunget til å stevne staten for retten for å få dokumentert at vi har merket produktene våre korrekt hele tiden, i tråd med anvisninger fra norske myndigheter og i tråd med råd og anvisninger fra Treteknisk Institutt (Treindustrien). Vi vil videre få dokumentert en gang for alle at royalimpregnert trekledning er like lite farlig som annen behandlet trekledning. Vi bygger jo med tre i Norge, det har vi gjort i tusen år, og vi skal fortsette med det. 
 
Finstad og Treindustrien lukker øynene for, eller ønsker bevisst å tilsløre, følgende veldig enkle fakta: Våre produkter testes når de ferdig behandlet og ferdige fra fabrikken, klare til å monteres på veggen. De andre trekledningene behandles i regelverket som om de er ubehandlet grankledning hele sin levetid, selv om alle vet at de etter montering blir behandlet med maling, beis eller olje. At det er forskjell på brannverdier hos royalbehandlet kledning versus ubehandlet grankledning, trenger man ikke være forsker for å skjønne. Men det er faktisk umulig å skjønne hvorfor ubehandlet grankledning er blitt målestokken. Hvem har det på huset sitt i Norge?
 
Det er dette som er å feilinformere forbrukerne. At myndighetene, direktorat og departement, gjør dette, er vanskelig nok å forstå. At Treindustrien er ute i samme ærend, er enda mer ubegripelig.
Heidi Finstad skriver at hun har stor forståelse for Talgø MøreTres situasjon og fortvilelse etter den behandlingen vi er blitt utsatt for. For være ærlig: Det tror vi ikke på. Nå har styret og styreleder Jørn Nørstelien bekreftet at de mener nøyaktig det samme som sin direktør. Takk for info. 
 
Og heller ikke denne gangen kommer det noen form for faglig argumentasjon som berører kjernen i denne saken: Royalkledning er like lite farlig med tanke på trygghet og personsikkerhet ved brann som annen behandlet trekledning, ifølge storskalatestene. Er Treindustriens styre og styreleder enige i det?

Publisert: 15. juli 2021, 14:46