Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Pensjonistlaget minner om årsmøtet

Jon Olav Ørsal Måndag 12. februar 2018

Det er årsmøtetid, og Surnadal Pensjonistlag minner i den forbindelse om lagets årsmøtet på sjukeheimen tirsdag 27.2. kl 1500. På dagsorden står vanlige årsmøtesaker som er spesifisert nedenfor..

Dagsorden:
1. Åpning.
2. Konstituering
– Godkjenning av innkalling
– Godkjenning av sakliste
– Valg av møteleiar
– Valg av sekretær
– Valg av 2 til å skriva under protokollen
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Fastsetting av kontingent for neste år
6. Aktivitetsplan for inneværende år
7. Godtgjersle til tillitsvalgte
8. Budsjett
9. Valg.
Avslutning
Det blir song og musikk, servering og loddsalg.
Vel møtt!

Styret.

Publisert: 12. februar 2018, 18:33