Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

«Pårørendeskolen 2021»

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 24. september 2021

Surnadal demensforening og helselag, og Rindal demensforening, inviterer til «Pårørendeskolen 2021». Dette er eit undervisningstilbod for dei som har eit familiemedlem eller ein ven som har demenssjukdom eller for dei som ønskjer å lære meir om sjukdomen.  

Litt om demenssjukdomen og kvifor «Pårørendeskolen» er så viktig; 

  • Talet på personer med demens aukar, rett og slett fordi det blir fleire eldre blant oss. På landsbasis er det rundt 100 000 som er ramma av demens, og ein ser at folk heilt ned i 40-årsalderen får sjukkdomen.  
  • Kunnskap om demens gjer det lettare å takle dei utfordringene ein demenssjukdom fører med seg for familie og nære vener. Mange undersøkingar viser at pårørande til personar med demens har eit stort behov for kunnskap, hjelp og støtte i forhold til det å vere pårørande. Og som pårørande er det viktig å ha kontakt med andre som kan gje hjelp og støtte, difor er pårørendeskolen et supert tilbud.  

Trykk på lenka: «Pårørendeskolen 2021» , for meir informasjon om tilbodet og påmelding.  

Publisert: 24. september 2021, 09:41