Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Pårørendeskolen 2016

Elinor Bolme Fredag 9. september 2016

HVORFOR PÅRØRENDE SKOLE ?

Mange undersøkelser viser at pårørende til personer med demens har et stort behov for kunnskap, hjelp og støtte i forhold til å være pårørende. I den anledning arrangerer Surnadal Demensforening og Helselag og Rindal Demensforening i samarbeid med sine kommuner nå pårørendeskole til innbyggere i Surnadal og Rindal.

MÅLSETTING FOR PÅRØRENDESKOLEN

  • Å gi pårørende til personer med demens økt kunnskap om demenssykdommen.
  • Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til familie og venner.
  • Å bedre kvaliteten på samværet med den syke, både i hjemmesituasjon og på institusjon.
  • At pårørende blir i stand til å sette krav til behandlingsapparatet, politikerne osv.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Sted:                  Surnadal Sjukeheim

Start:                  28.september 2016

Tid:                    Kl. 19.00 – 21.00

Varighet:           6 kvelder

 

Påmelding til hjemmesykepleien på dagtid 08.30 – 15.00:

Surnadal : Mobil: 90823882 eller 90803682

Rindal : tlf.: 91651877 eller 41457114

Påmeldingsfrist er 26. september.

KURSPROGRAM

Onsdag 28.september:

Hva er demens ? v/ May Britt Storjord – psykiatrisk sykepleier

Onsdag 5.oktober:

Informasjon om kommunale tilbud v/Representanter fra begge kommunene

Onsdag 12.oktober:

«Hvordan oppnå best mulig kommunikasjon med en person med demens» V/ May Britt Storjord – psykiatrisk sykepleier

Onsdag 19.oktober:

«Kvardagen, tekniske hjelpemidler og hjelpeapparatet – bruk av velferdsteknologi» v/Aud Helgetun – spesialsykepleier i demenssykdom i Rindal

Onsdag 26.oktober:

«Sorgreaksjoner og mestring av sorg hos pårørende» v/Kirsti Hjørnevik – sykepleier/diakonmedarbeider

Onsdag 2.november:

«Pasienten og pårørende sine rettigheter « v/Reidun Elin H.Swan – rådgiver pasient- og brukerombudet i Møre & Romsdal

 

 

Publisert: 9. september 2016, 12:54