Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Øyabrua er opna for begrensa trafikk

Jon Olav Ørsal Fredag 27. april 2018

Fredag ettermiddag kom alle skilta på plass, og da er det klart for å opne for å trafikkere brua med personbilar.  Det vil seie at betingelsen for å kunne kjøre er at bilen er under 210 cm brei og har totalvekt som ikkje overstig 2000 kg.  Dette står på skilta i klartekst, og du blir oppfordra til å respektere dette.

Du må sikte godt – en vanlig bil er rundt 180 cm bred – du har dermed 15 cm klaring på hver side. Foto: SK

Bru har vore stengt for all motorferdsel sia november 2017, da ein kontroll viste at brua var i for dårleg stand til at den kunne trafikkerast med tyngre kjørety. No er altså opna for trafikk på bestemte vilkår, i påvente av planlegging og bygging av ny bru. Tillatt hastigheit etter Pilskarvegen og forbi skulen er 30 km/t. 

Publisert: 27. april 2018, 16:56