Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen oppvekstsenter

Foreldrearbeidsutvalet for Todalen oppvekstsenter

Styret i FAU 2014/2015:
Leiar: Ingeborg Myrvang
Nestleiar: Bjørn Hauglann
Sekretær: Inger Astrid Moen
Kasserar: Einar Talgø
Medlemmer: Tove Talgø Brøndbo, Bjørn Gunnar Ansnes, Karin Halle, Siri Skjerve og Anders Karlsen

Først publisert: 19. november 2009, 16:20 - Sist oppdatert: 26. november 2014, 16:35

Nyheter knytta til Todalen oppvekstsenter

«Mitt Prosjekt 1 »

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 17. juli 2020

FAU ved Todalen skule hadde som tidlegare nemnt planer om ei stor markering i samband med at «ny skulen» i Todalen i år er 100 år. Koronasituasjonen sette som kjent ein effektiv stoppar for jubileumsfeiringa, men som eit «lite plåster på såret» gjekk FAU i april ut og inviterte tidlegare elevar ved Todalen skule til å levere inn bilete og nokre ord om eit sløyd- eller handarbeidsprosjekt dei hadde laga ved Todalen skule. Responsen var ikkje den heilt store, men nokre prosjekt kom det inn. I vekene som kjem vil vi presentere desse her på todalen.no.


Nok eit skuleår unnagjort

Elinor Bolme Fredag 19. juni 2020

I går kveld markerte 5. – 7. klasse skoleslutt, ferietid og nye utfordringar frå hausten av. Tradisjonell skuleavslutning var ersatta av ein enkel samankomst av elevar, lærarar og foreldre ute på skoleplassen i finværet.


Sprang for FORUT

Elinor Bolme Torsdag 4. juni 2020

På onsdag var det høgt aktivitetsnivå mellom Todalen Oppvekstsenter og Pilskaret. Da var heile skulen, i inndelte grupper ute på oppdrag for årets skoleløp for FORUT. Her hadde alle ungane skaffa seg private løpesponsorar som betalte ein valgfri sum per runde løpt. 


Endeleg vår og kuslepp

Dordi Jorunn Halle Onsdag 27. mai 2020

Endeleg var dagen komen for at mjølkekyrne i Austistua på Hala skulle få ut og lufte seg. Det er mange år sidan dei kom ut av fjøset så seint på våren. Ungar frå barnehagen tok turen for å sjå på kusleppet.


Barnehagen fikk Bjørnisplakat

Jon Olav Ørsal Laurdag 16. mai 2020

Fredag ettermiddag fikk Todalen Barnehage overraskande besøk av Hans Christian Hårstad frå Brann og feiarvesenet i Surnadal kommune.  Han hadde med seg ein flott «Bjørnisplakat» som  Hans Christian moternter opp på veggen i barnehagen.  På plakaten var det ei «alt blir bra»-helsing frå brannbamsen Bjørnis til barnehageborna. 


Stor stas med skule igjen

Jon Olav Ørsal Tysdag 28. april 2020

Måndag starta skulen på igjen for dei som går i 1. til 4. klasse.  Det var sjølvsagt stor stas å kome på skulen igjen og treffe att klassekameratane etter fleire veker med heimeskule vi internett. På Todalen skule ei dei samla i ei gruppe og det går mykje på uteaktivitetar, fortel rektor Britt Mossing.


Syklar ønskes

Elinor Bolme Laurdag 25. april 2020

Etter helga byrjar småskulen på att igjen. Her er det no nye restriksjoner og undervisninga blir lagt enda meir utandørs. I den anledning treng to av dei tilsette som ikke bur i Todalen hjelp til å låne, eventuelt kjøpe to syklar som dei kan ha ståande på skulen.


1. til 4. skuletrinn starter på over helga.

Jon Olav Ørsal Torsdag 23. april 2020

Over helga er det klart for forsiktig skulestart og SFO for 1. – 4. årstrinn.  På en pressekonferanse på nettet vart den lokale pressa orientert om opplegget for skulestarten, og kommunalsjef Astrid Mogstad Høivik orienterte om opplegget.  – Dette skal bli så bra som mulig, og vi samarbeidet godt med foreldre og elevar om opplegget og alle skulane i kommunen opnar igjen over helga. 


God å vere i gang igjen!

Elinor Bolme Tysdag 21. april 2020

Fem av sju barnehageungar kunne i dag nyte våren og kvarandre sitt selskap i lag med dei tilsette ved Todalen barnehage. -Det er verkeleg godt å komme i gang igjen, konstaterer styrar Jorunn Nordvik og kollega Anita Brøske Nordvik. Det har vore ei rar tid, men no er vi klare for ein tilnærma normal kvardag igjen kunne dei fortelje.


Opnar samfunnet igjen – startar med barnehagen komande tysdag

Jon Olav Ørsal Fredag 17. april 2020

Komande tysdag opnar barnehagane igjen, og litt om litt vil nok samfunnet opne seg igjen dersom utviklinga fortsett på rett kurs.  Fredag ettermiddag møtte representantar frå kriselleiinga i Surnadal komune pressa, for å orientere om at barnehagane i kommunen startar på i gjen tysdag 21. april.  Det er ein dag seinare enn den nasjonale veiledaren gjev rom for – måndagen blir planleggjingsdag. 


Forsiktig og gradvis reopning av samfunnet

Jon Olav Ørsal Tysdag 14. april 2020

14 04 2020 Statusrapport frå kriseleiinga.  Det er ikkje påvist nye smittetilfelle i Surnadal kommune.
Mange barn er no spente og glade for å kunne komme i barnehagen og på skulen sin igjen. Kommunalsjef i oppvekst, Astrid Mogstad Høivik, fortel om omfattande planlegging og logistikk for å få dette til på ein god og trygg måte i heile kommunen. Torsdag 16. april kjem det ut ein nasjonal veiledar som skal bidra til å kvalitetssikre både konkrete smitteverntiltak og opplæring under den gradvise reopninga.


Mitt sløyd/handarbeidsprosjekt

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 6. april 2020

«Mitt sløyd-/handarbeidsprosjekt» I samband med at skulebygninga ved Todalen Oppvekstsenter er 100 år i 2020 hadde FAU plana klar for ei jubileumsfest 6.juni. På grunn av Koronaviruset som no «herjar» vil dette ikkje la seg gjennomføre. Om det blir utsett eller avlyst er litt tidleg å seie, men det må vi kome attende til seinare. […]