Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Start 4H

Styret fra 2019:

  • Leiar: Lisabet Storslett
  • Nestleiar: Johan Ranes
  • Sekretær: Ylva Synnøve Gjeldnes
  • Kasserar: Van Adrian Ansnes
  • Styremedlemmar: Nora Kårvatn, Maria Bergli, Ingebrigt Bergli og Shan Halle

Klubbrådgivarar: Ragna Kvendset

Først publisert: 19. november 2009, 16:11 - Sist oppdatert: 22. juni 2019, 12:40

Nyheter knytta til Start 4H

Start 4H med tradisjonell haustfest

Start 4H med tradisjonell haustfest

Jon Olav Ørsal Sundag 3. november 2013

Haustfesta markerer sesongslutt for 4H-arbeidet. Da er det tid for å skrive rapport etter at oppgåvene som medlemane har valt er gjorde ferdig, og på haustfesta må det lagast utstilling og leggjast fram rapporten. Det var i år 11 deltakarar som har fullført oppgåva, og det var imponerande å sjå kor mykje arbeid som den enkelte medlem hadde lagt i oppgåvene og utstillingane. Det var eit stort utval i oppgåver, og medan nokre hadde eigne oppgåver hadde andre valt å samarbeide om oppgåvene.

Les heile saka

Søndag: Haustfest i Start 4H

Søndag: Haustfest i Start 4H

Jon Olav Ørsal Måndag 28. oktober 2013

Søndag 3. november ønsker Start 4H alle saman velkomne til den årlege haustfesta i Todalen skule. Kl 17.00 opnar utstillinga og underhaldninga startar kl 18.00. Det vert enkel servering samt loddsal, melder Start 4H.


Med det mål: Haustfest

Med det mål: Haustfest

Elinor Bolme Onsdag 23. oktober 2013

Styret i Start 4H melder no om førebuingar til årets haustfest. Datoen er sett til søndag 3. november. I den anledning var alle medlemmene i kveld inviterte til Skulestua for å arbeide med prosjekta sine, i lag med klubbrådgjevarane Ragna Kvendset og Jon Olav Roaldset. Og fleire av dei yngste nytta anledninga godt, og fekk jobba bra med arbeidsbøkene sine.

Les heile saka

4H-tur avlyst

4H-tur avlyst

Ragna Kvendset Fredag 4. oktober 2013

Styret i Start 4H må diverre avlyse planlagt tur oppi Kvennsetdalen i morgon laurdag 5.oktober, pga dårlege vermeldingar. Vi kjem attende med meir informasjon, om vi ser at veret blir betre til neste helg. Så følg med på todalen.no – kvar dag!


Start 4H på fellestur

Start 4H på fellestur

Elinor Bolme Onsdag 2. oktober 2013

START 4H inviterer alle med på tur oppi Kvennsetdalen laurdag 5.oktober. Styret i Start 4H ble inspirert av månedens bilde og håper derfor på fint vær og godt oppmøte.

Les heile saka

På nett, men kontakt oppnås ikkje…

På nett, men kontakt oppnås ikkje…

Elinor Bolme Laurdag 23. mars 2013

I går kveld var ein heil del ungdomar samla i ungdomshuset for Start 4H sitt årvise LAN- arrangement. Her treffest ungdomane for å kople seg opp på eit felles, lokalt datanett begrensa kun for dei oppmøtte i Ungdomshuset. Spredninga av deltakarane varierte frå 4. klasse og heilt opp i 17-18 alderen, og over halvparten av deltakarane var faktisk utabygdes ungdomar. Og nettbruken varierte dertil. Dei yngste kjøyrde lastebil og traktorspel, medan dei litt eldre ((gutane) spela krigsspel mot kvarandre.

Les heile saka

Start 4H med LAN

Start 4H med LAN

Elinor Bolme Måndag 18. mars 2013

Start 4H har nyleg hatt styremøte, og i etterkant ønsker styret med leiar Tore Talgø Roaldset i spissen å komme med litt informasjon. Fredag 22. mars til laurdag 23. mars vil det bli arrangert LAN i Todalen Ungdomshus. Start kl. 18:00. Slutt kl. 10:00 neste dag. Aldersgrense for å overnatte er 12 år, der medlemene har […]

Les heile saka

Haustfest og sesongslutt

Haustfest og sesongslutt

Jon Olav Ørsal Måndag 29. oktober 2012

Start 4H runda av 2012-sesongen med haustfest søndag kveld. Den siste veka har nok vore travel for 4H-arane, for til haustfesta skal prosjektoppgåva vera ferdig, og dei skal lage utstilling til oppgåva. Det var lagt ned stor flid i utstillingane, og dei hausta mykje ros for gjennomføringa av prosjektoppgåvene, da Torill Sandnes frå Møre og Romsdal 4H delte ut merker og diplom til dei 15 som fullførte oppgåva.

Les heile saka

Årsmøte og Halloweenparty unnagjort

Årsmøte og Halloweenparty unnagjort

Elinor Bolme Laurdag 27. oktober 2012

Start 4H hadde i går kveld sitt årlege årsmøte der nytt styre vart valgt. Her vart det litt utskiftningar, med ein rimeleg låg snittalder. Også med klubbrådgivarane vart det endringar, der Hanne Waag avslutta som rådgjevar. Ny rådgjevar vart med det Ragna Kvendset, som då blir det i lag med Jon Olav Roaldset.

Les heile saka

Snart haustfest i Start 4H

Snart haustfest i Start 4H

Elinor Bolme Tysdag 23. oktober 2012

4H året er snart slutt, og styret med sekretær Thea Saksen Ulvund melder inn til todalen.no at førebuingane til årets haustfest førstkommande søndag er godt i gang. Den siste veka i eit 4H-år er alltid travel, i år intet unntak.

Les heile saka

Nytt klubblokale for Start 4H

Nytt klubblokale for Start 4H

Elinor Bolme Torsdag 30. august 2012

Start 4 H starta i går kveld så smått på å ordne seg sitt eige klubblokale under eit arrangert medlemsmøte i Skulstuå. Dei har fått lov til å disponere to rom i 2. etasje i Skulstuå, heilt gratis. Desse to romma har dei no tenkt å oppgradere litt, med å slå ut veggen i mellom slik at dei får eit større rom. Her er det dermed høve til laget å lagra alle materiella klubben har, både av oppgavebøker og anna relevant utstyr. Klubben har det siste året hatt fritidsklubb på bordholmen, medan alt av papirmateriale er inne i Todalen Skule.

Les heile saka

Vellykka overnattingstur

Vellykka overnattingstur

Elinor Bolme Måndag 9. juli 2012

Start 4H hadde natt til laurdag overnattingstur på Vorpneset. Eit titals ungar/ungdomar rigga seg til med lavvoar og bålbrenning i strandkanten for ein sosial happening. Utkvilt var dei nok kanskje ikkje då dei kom ramlande heimatt på føremiddagen laurdag, men artigt hadde det vore.

Les heile saka