Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Godt mot, Todalen

”Godt mot” sa todalingane til kvarandre før i tida når dei treftes på allmannveja (hovudvegen i bygda).

”Godt mot” tyder ”godt møte”. Ei anna tyding er ” å ha god tru på”.

Vi tykkjer godt mot inneheld det vi vil med prosjektet vårt:
gjere bygda vår attraktiv å bu i, og å gjera kvarandre gode!

Hva er bygdemobilisering?

Målet med bygdemobilisering er å utvikle livskraftige lokalsamfunn der folk trivst og ungdom finn ei attraktiv framtid.
Satsinga skal stimulere til auka trivsel, entrepre­nørskap og etablering av lokale arbeids­plassar, kort sagt: Medverke til at bygda også fram­­over blir ein attraktiv buplass. Bygde­mobili­seringa er eit samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Møre og Romsdal og entreprenørskapsprogrammet hoppid.no.

Først publisert: 19. november 2009, 16:21 - Sist oppdatert: 3. juni 2010, 13:40

Nyheter knytta til Godt mot, Todalen

Kurs i lauvskogrydding igang

Kurs i lauvskogrydding igang

Jon Olav Ørsal Laurdag 24. oktober 2009

Det første kurset i lauvsskogrydding er i full gang. 5 habile kursdeltakarar satt fredag kveld på skulebenken for å fylle på med teori, både om sikkerhet og mellom anna biologi. Laurdag var det praktisk skogsarbeid med lauvskogrydding i Svinvika og søndag er det praksis i stell av plantefelt.
Det er rindalingen Ingebrigt Landsem som er kursledar på kurset som går i regi av «Godt mot, Todalen».

Les heile saka

Bra deltaking på mediakurs

Jon Olav Ørsal Onsdag 21. oktober 2009

Onsdag var det mediakurs på Todalen Brygge, der deltakarar både frå næringsliv og organisasjoner deltok.
Det var «Godt mot, Todalen» som var arrangør saman med Profero (Surnadal Utvikling). Det var tilsaman 12 deltakarar, inklusive redaksjonsstaben i Todalen.no.


Kokkekurs for Karra

Kokkekurs for Karra

Sidsel Holte Ramsøy Måndag 19. oktober 2009

Vi har hyra inn ”kjendiskokken vår” Tor Rune Halset til å vere kursets læremeister. 5., 19. og 26. november kjem temaet til å bli supper, sauser og anna som gjer susen! Kurset blir på Hammerstuene og den siste kvelden er det meininga å innvitere gjestar: ”da damene kom”…

Les heile saka

Kurs: Lokal vekstkraft utviklar bygda

Ole Petter Talgø Onsdag 2. september 2009

Møre og Romsdal fylke – hoppid.no og Nordveggen AS inviterer til Grand Hotel på Åndalsnes for nettverkssamling fredag 25. september og bygdeutviklingskonferanse laurdag 26. september. Det blir to dagar med fokus på frivilleg engasjement og lokal vekstkraft.