Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
Ola Nordvik ny ledar i Nordvik grendalag

Ola Nordvik ny ledar i Nordvik grendalag

Jon Olav Ørsal Fredag 8. mars 2013

Et 20-talls personer hadde møtt fram da Nordvik grendalag avviklet sitt årsmøte i onsdag kveld. Lagets leder ble valgt til ordstyrer, og sekretæren til referent. Deretter gjekk enover til innkallingen og saklisten som ble godkjent uten anmerkninger. Årsmeldingen ble opplest og godkjent, og det samme med regnskapet.

Neste post var valg, og leder i valgkomiteen la fram deres innstilling, og samtlige ble valgt med akklamasjon. Det nye styret ser slik ut:
Leder : Ola J. Nordvik (ny)
Nestleder : Ola Magne Nordvik (ny)
Sekretær : Jan-Ove Øigård (ny)
Kasserer : Hanne Waag (ny)
Styremedlem : Anna Britt Vikan (ikke på valg)
1. varamedlem : Trond Svinvik (gjenvalg)
2. varamedlem : Ingrid Nordvik (gjenvalg)
Ellers ble revisorene Odd Arild Sande og Per P. Gjeldnes gjenvalgt, og det samme ble valgkomiteen med Anita B. Nordvik og Palmer Vikan, med sistnevnte som leder.

Under posten innkomne saker/eventuelt ble det framsatt ønske om opprustning av gamleveien fra Øygarden til Blekhammeren. Dette fikk tilslutning, og arbeidet igangsettes når våren kommer. Det var også forslag om småbåthavn på Nordvik. Her ble det enighet om et allmannamøte for å ta stilling til om prosjektet bør realiseres. Hvis interessen er til stede vil et eget utvalg arbeide videre med saken.
Siste post på programmet var servering av kaffe og kaker.

Først publisert: 8. mars 2013, 00:01 - Sist oppdatert: 7. mars 2013, 23:55