Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Ola hivar seg inn i næringspolitikken

Jon Olav Ørsal Sundag 26. mars 2023

Ola Kvendset har gått inn i næringspolitikken – eller rettere sagt Bonde- og Småbrukarlaget, både lokalt og på fylkesplan.  På siste årsmøte vart Ola valgt som leder i Surnadal og Rindal Bonde og Småbrukarlag, og nå  sist vart han valgt som nestleder i Møre og Romsdal Bonde og Småbrukarlag.  Vi har fått en pressemelding fra fylkeslaget, der Stein Brubek er leder, som vi har lagt ut nedenfor.  

Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag avholdt sitt årsmøte 4.mars. Nytt styre er på plass og klar til innsats for norske jordbrukere – forbrukere- og norsk matsikkerhet. Stein Brubæk ble gjenvalgt som leder. Nestleder blir Ola Kvendset fra Todalen i Surnadal kommune, ung gardbruker med en god slump av pågangsmot og innsatsvilje, og med mange tanker om hvilken veg jordbruket bør gå.

Vibeke Evensen fra Sykkylven og Bent Moen fra Hustadvika ble gjenvalgt for to nye år. Stine Rist fra Ørsta var ikke på valg i år.  Runa Tunheim fra Halsa blir 1.vara og møter fast i styret. Runa er også med i Ungdomsutvalget og sitter som 2.vara i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Videre i varamannsrekka finner vi Per Oddbjørn Røkkum, Tuva Torstenson Mugaas, Arne Andreassen og Bodil Hustad Egset . Oddbjørn Reiten og Asbjørn Enge ble gjenvalgt som revisorer. Valgkomiteen hadde gjort et godt arbeid med å sette sammen et tillitsmannskorps med god alderssammensetning og kompetanse.

 Det var god stemning og gode debatter på møtet- noe som ikke minst skyldes at vi hadde leder i Norsk Bonde-og Småbrukarlag ,Tor Jakob Solberg, med oss i årsmøtedebatten i år. NBS er i enormt god driv for tida og vi forbereder oss nå til jordbruksforhandlingene. Vi skal være tydelige på hvilke behov landbruket har!

Publisert: 26. mars 2023, 12:16