Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Nytt styre i Todalsfjordprosjektet

Jon Olav Ørsal Tysdag 16. februar 2021

På ekstraordinær generalforsamling i Todalsfjordprosjektet i dag, var den viktigaste saka val av nytt styre.  malene Aaram Vike vart valt til ny styreleiar, medan tidlegare styreleiar Lars Løset vart valt til styremedlem for eit år for å sikre kontinuiteten.  Ny nestleiar i Todalsfjorprosjektet vart Lars Inge Kvande.

Den nye styreleiaren i Todalsfjordprosjektet, Malene Aaram Vike. Foto: Driva.no

Dei øvrige styremedlemane vart Per Ove Nydal, Berit Tønnesen, Arild Håkonsen, Unni Grinde og Kathrine Mauset. Varemedlem til styret vart Asbjørn Tronsgård.

Ei anna sak som den ekstraordinære generalforsamlinga gjorde vedtak om er Fylkeskommunens tegning av kr 5,0 mill. i ny aksjekapital i Todalsfjordprosjektet.  Dermed er Fylkeskommunen hovudaksjonær i selskapet.  Det var Driva.no som først skreiv om det ekstraordinære generalforsamlinga i Todalsfjordprosjektet (+sak). 

Publisert: 16. februar 2021, 17:15