Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Nye nasjonale smittevernreglar frå torsdag 25.mars

Bjørn Gunnar Ansnes Tysdag 23. mars 2021

FHI og Helsedirektoratet anbefaler nå regjeringa å stramme inn. Det er snart påskeferie, og i den samband med dette kjem regjeringen med oppdaterte og innskrenkande anbefalingar for korleis ferien kan gjennomføres på ein smittevernfagleg forsvarleg måte.

Anbefalingane er basert på vurderingar og innspel frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

– Smittesituasjonen i Norge er ustabil, og i de siste ukene har smittetallene gått opp. Vi er bekymret for konsekvensene hvis mange reiser og møter mange andre personer i påsken, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Dei nye nasjonale reglane som gjeld frå 25.mars

 • Ein-meteren blir endra til to meter
 • Det blir anbefalt å ha maks to gjester på besøk i private heimar.
 • Kjem du frå områder med høgt smittenivå, bør du ikkje gå på eller ha overnattingsbesøk.
 • Barn og unge under 20 år og aleinebuande kan likevel ha overnattingsbesøk av en til to faste vener.
 • Bruk munnbind på alle stadar der det ikkje er mogleg å halde to meter avstand.
 • Folk bør kun benytte kjøpesenter og varehus i den kommunen dei bor i.
 • Alle unødvendige reiser bør utsettast, med unntak av reiser til og frå arbeid når det ikkje er mogleg med heimekontor, reiser heim til familien for studentar utan familie der dei studerer og reiser til hytta eller fritidsbustad saman med eigen husstand.
 • Digital undervisning ved universitet, høgskular og fagskuler blir framskunda frå 6.april til 25.mars og skal vare til 12.april.
 • Det blir forbode med skjenking av alkohol over heile landet.
 • Det blir forbode med innandørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak av profesjonelle toppidrettsutøvarar.
 • Treningssenter blir stengde, men kan halde ope for innbyggarane i kommunen, for rehabilitering, individuell trening og behandling.
 • Svømmehallar skal stengas, men kan halde ope for mellom anna barn på svømmetrening og personer som treng bassenget til rehabilitering.
 • Fornøyelsesparkar, bingohallar og lignande underholdningstilbod blir stengt.
 • Arbeidsgjevar skal sørge for at tilsette kan arbeider frå heimen på alle arbeidsplasser der dette er praktisk mogleg.
 • Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utanlandsreiser må opphalde seg på karantenehotell i heile karantenetiden, og kan ikkje teste seg ut på dag nummer tre som i dag.
 • Det blir anbefalt at alle planlagte arrangement blir avlyst. Dersom arrangementer ikkje kan utsettast gjeld desse reglene:
  • Innandørs er det lov å ha 20 personer på arrangement med faste, tilviste sitteplassar.
  • Innendørs er det lov å ha 50 personer på idrettsarrangement for personer under 20 år som tilhøyrer idrettslag i same kommune.
  • Utendørs er det lov å ha 50 personer på arrangement.
  • Det er lov å ha 50 personer i gravferder og bisettingar, når det blir nytta faste tilviste plassar.

For ytterlegare og oppdatert informasjon om reglane som gjeld, kan du trykke på lenka: helsenorge.no

Publisert: 23. mars 2021, 19:35