Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Ny «lokal» leiar i Det Norske Hagelag

Elinor Bolme Tysdag 9. mai 2017

I helga har det  vore arrangert representantskapsmøte og tillitsvalgtsamling i Det Norske Hageselskapetpå Gardermoen. Her vart Dordi Anne Hyldbakk – fra Molde og Omegn Hagelag (og Todalen) einstemmig valgt til å leie hageselskapet dei neste 2 åra. 

Dordi Anne vart vald ved akklamasjon – uten motkandidat til leiarvervet. Ho var leiar i Molde og Omegn Hagelag 2006-2010, leiar i Hageselskapet Møre og Romsdal i 2009 – 2012. Ho har vore i landsstyret sidan 2013, og vore nestleder dei 2 siste årene, og vart no valgt einstemmig som leiar for dei 2 neste åra.
 

Frå mingletorget.  Alle foto: Det norske Hageselskap – Jorunn Amdal

Les meir om aktuelle saker som Hagelaget hadde opp på saklista si under helgas møte på hageselskapet.no.

Publisert: 9. mai 2017, 06:00