Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Ny leiar i grendalaget

Elinor Bolme Fredag 18. mars 2016

Nordvik grendalag hadde mandag kveld sitt årsmøte, og der tok nestleiar Ola Magne Nordvik over som leiar etter at Ola Nordvik ikkje tok attval. Dette resulterte i ny nestleiar, og som vi ser av tilsendt oppsett vart også sekretæren ny. Vi kan derfor berre oppfordre det nye styret til å fortsette å sende oss stoff om små og store nyheiter frå Nordvik.

I mangel på høveleg bilete låner vi Lilly Gunn Nyheim sitt, frå den gong kommunestyrerepresentantane var på informasjonsmøte om boligtomtene og hytteområdet den 24. januar i år.

 

ÅRSMØTE I NORDVIK GRENDALAG

 

Nordvik Grendalag har hatt årsmøte i Forsamlingshuset mandag 14. mars 2016 kl. 20.00
Oppmøte: 17 personer

Styret valgt for 2016:

Leder              : Ola Magne Norvik                           1 år

Nestleder       : Åsgeir Frydenlund                           valgt for 1 år

Kasserer          : Karin Åsbø                                      ikke på valg

Sekretær         : Rune Måøy                                      valgt for 2 år

Styremedlem  : Anja Nordvik                                  ikke på valg

Varamedlem  : Trond Svinvik                                   valgt for 2 år

: Nina Vikan                                       valgt for 2 år

Revisorer        : Odd Arild Sande                              valgt for 2 år

: Per P. Gjeldnes                                valgt for 2 år

Valgkomite     : Ann Kristin                                      ikkje på valg

Palmer Vikan                                    Valgt for 2 år

Først publisert: 18. mars 2016, 03:07 - Sist oppdatert: 17. mars 2016, 21:15