Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Lokal markering av frigjeringsdagen/veterandagen 8. mai

Bjørn Gunnar Ansnes Tysdag 3. mai 2022

8. mai markerer Nordmøre Brigadeveteranforening i samarbeid med Nordmøre forsvarsforening frigjeringsdagen/veterandagen. I år vil det bli markeringar ved Russergravene ved Vinje kirke kokka og ved Aure kyrkje. 

Programmet for dagen ser slik ut:

  • 11:00 – Nedlegging av blomster ved Russergravene ved Vinje kirke
  • 13:00 – Markering ved bautaen over falne frå 2. verdskrig ved Aure kyrkje.
    • Det blir kort tale med nedlegging av krans.
    • Aure ungdomslag deltek med fane og fanevakt.
    • Etter markeringa blir det samling for deltakarane i Raudstua like ved kyrkja for sosialt samvær med kaffe og kaker.  

Alle medlemmer av Nordmøre Brigadeveteranforening og Nordmøre forsvarsforening blir invitert til å delta under arrangementa. Medlemmene i Nordmøre Brigadeveteranforening blir oppfordra til å bere blå berett. Deltakarar som har vore med i internasjonale operasjonar blir oppfordra om å gjere det same. 

Alle medlemmer av båe foreiningane, som disponeerer flagg/flaggstong, blir oppfordra om heise flagget denne dagen, da dette er ein offisiell flaggdag. 

Nordmøre Brigadeveteranforening og Nordmøre forsvarsforening ønsker alle vel møtt til ei tranisjonell merkering av frigjeringsdagen/veterandagen på Vinjeøra og på Aure!

 


Medlem i Todalen.no –


 

Publisert: 3. mai 2022, 14:11