Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

NKS – ny fylkesleder på plass

Jon Olav Ørsal Sundag 3. april 2022

I helga har det vært fylkesårsmøte i NKS Møre og Romsdal.  Der ble det blant annet valgt ny fylkesleder, da fylkesleder gjennom de siste 8 årene, Ellinor Bolme, ønsket avløsning. Ny fylkesleder ble Britt May Hollås fra Surnadal Sanitetsforening.  Les pressemeldingen fra fylkesårsmøtet som er gjengitt nedenfor. 

«Sanitetskvinnene mot 2030»

N.K.S. Møre og Romsdal avholdt i helgen sitt 79. årsmøte på Thon Hotel Ålesund. Her var i underkant av 70 engasjerte sanitetskvinner fra hele fylket samlet. Ordinære årsmøtesaker ble banket igjennom lørdag, før hovedfokus ble rettet til hvor Sanitetskvinnene som Norges største kvinneorganisasjon er i 2030. Organisasjonen som i sine glansdager talte over 250 000(!) medlemmer har de siste 10 år jobbet målrettet for å bli nytenkende og modige. Noe historiker og forfatter Ove Bjarnar også sa seg enig i under sitt foredrag på lørdag. Han sådde også møtedeltakerne en og annen tanke om veien videre mot nettopp 2030. 

NKS har startet arbeidet med å utarbeide en langtidsplan frem til 2030. Foto NKS mr

Med endringer i behovene i samfunnet rundt oss, samfunnsutviklingen, FNs bærekraftsmål, forventninger fra medlemmer og organisasjon som bakteppe vedtok landsstyret i november 2021 å starte arbeidet med en ny langtidsplan som har fått arbeidstittelen «Sanitetskvinnene mot 2030», hvor nåsituasjon, ønsket situasjon i 2030 og et veikart for å komme dit skal defineres. Valg av strategiske innsatsområder og målsetting er viktig for å sikre at organisasjonen jobber mot felles mål og prioriterer sine ressurser ut fra dette. For å utnytte organisasjonens kompetanse og sikre eierskap i alle nivåer i organisasjonen blir det derfor nå lagt til grunn en bred og involverende prosess hvor innspillene blant annet fra alle årsmøtene skal med i den videre prosessen fremover.

Årsmøtet fikk også presentert resultatet av det verdifulle digitaliseringsprosjektet mellom N.K.S. Møre og Romsdal og Åsta Vadset ved IKAMR. Et prosjekt finansiert av Arkivverket og N.K.S. M&R som til nå har resultert i 28 767 historiske sider tilgjengelig på Digitalarkivet.no. I tillegg til at dokumenter tilhørende 86 foreninger nå lagres sikkert i Ålesund, blir de også tilgjengelig for allmennheten som ønsker å se den uvurderlige innsatsen som er gjort i over 126 år i vårt fylke.

Lederskifte i NKS Møre og Romsdal – påtroppende leder Britt May Hollås sammen med avtroppende leder Elinor Bolme. Bolme takker av etter 8 år i lederstolen i NKS Møre og Romsdal. Foto NKS mr

Etter åtte år med Elinor Bolme fra Surnadal sanitetsforening som leder for sanitetskvinnene i Møre og Romsdal ble det på søndag også et lederskifte. -Etter åtte fantastiske, inspirerende, lærerike og berikende år som leder for Norges beste sanitetskvinner er det på tide å la nye krefter ta over, sier avtroppende leder og ønsker nyvalgt leder Britt May Hollås som også er fra Surnadal lykke til med vervet. Og med det nye fylkesstyret som på søndag enstemmig ble valgt av årsmøtet så er Møre og Romsdal i de beste hender fremover også!

Det nye fylkesstyret ble som følgende:

  • Leder    Britt May Hollås                                          Surnadal        
  • Nestleder  Jorunn Anne Remme Tomasgard      Hornindal       
  • Styremedlem Olaug Andreassen                            Herøy             
  • Styremedlem Gerd Fjellanger                                 Ulsteinvik       
  • Styremedlem Tove Kristin Holmen                       Hopen            
  • Styremedlem Lena Løseth                                       Ulsteinvik       
  • Styremedlem Gro Elisabet Skoglund                     Kristiansund   
  • Varamedlem Unni Merete Søbstad Larsen           Straumsnes    
  • Varamedlem Solveig Glærum                                  Todalen          
Publisert: 3. april 2022, 21:13