Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Moskus på besøk i Dalabotnan – oppdatert

Jon Olav Ørsal Måndag 15. september 2014

Ein rypejeger fikk sitt livs oppleving laurdag, da han trefte på ein moskus oppi Dalabotnan, ovafor Kårvatn. Det er første gong det er observert moskus i Todalen, og det er litt artig å få slik selebert besøk, seier Gudmund Kårvatn til Todalen.no. Moskusen beitet seg utover i retning Nebba da rypejegeren gjorde sin siste observasjon. Korleis moskusen er komen dit er det ingen som veit, men Gudmund trur han har funne vegen hit frå Oppdalsfjella og gjennom Neådalen og over til Naustådalen og Dalabotnan.

Moskusbilde3Dalabotnan_5400

Moskusen i dalabotnan – fotografert på trygg avstand. Foto: Jan Inge Kippernes

Da vi snakka med Lars Olav Lund i Statens Naturoppsyn (SNO) søndag kveld var han kjent med den nye «turisten». Det er nok eit dyr som er utstøtt frå flokken på Dovrefjell og som er på streif, og Lund oppfordrar til å halde repektfull avstand – minst 200 meter. Moskusen må ikkje provoserast på nokon måte, og som Lars Olav sa så har verden nok nærbilder av moskus. Det er så absolutt ikkje eit dyr som du klår bak øra for å ta eit godt nærbilde.

Lars Olav Lund vil ikkje på nokon måte foregripe «begivenhetens gang» med kva som skal skje med moskusen, men seier at det er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som har forvalningsansvaret for moskus. Tord Bretten hos SNO på Oppdal er spesialist på moskus, og vil nok være med og gje råd når Fylkesmannen eventuelt skal sette i verk tiltak. Eventuelle tiltak blir basert på kvar dyret oppheld seg, om det er i høgfjellet eller nær busetting. Det er så langt ikkje gjort nye observasjonar av moskusen.

Bretten opplyser at moskusen er observert ved Tohatten tidlegare i helga.  – Det er no bekrefta at denne observasjonen skjedde fredag 12. september, altså dagen før observasjonen i Dalabotnå, og han bekreftar også at dyret er ei ku.  Tord Bretten opplyser at typisk for vandringane til desse er «fort og langt». De er mykje meir sky enn oksane, og viser seg derfor lite fram. Det gir færre observasjonar i løpet av ei slik utvandring, skriv Lars Olav Lund i ein e-post til Todalen.no.  (sjå nedafor om forvalninga av moskusen)

Lars Olav Lund i SNO oppfordar folk som ferdes i fjellområda der moskusen er observert og i andre områder i nærleiken til å ta kontakt dersom det blir gjort observasjonar. Han seier at det er sannsynleg at moskusen vil fortsette si vandring, og den kan dukke opp kvar som helst, både i fjellområda og andre plassar.

Fotograf er Jan Inge Kippernes fra Averøya, som har vore på Kårvatn og Dalabotnan på rypejakt i helga. I ein e-post til redaksjonen skriv han: «Jeg gikk meg på denne på rypejakta og fikk en litt stor overaskelse på 40-50 meter. Han så rett på meg så jeg bakka litt tilbake mens jeg fiska fotoapparatet opp fra sekken. Når jeg snudde meg hadde han kommet litt etter og kikket over kanten som på bildet. Hadde i tankene at her kunne jeg være i trøbbel om han var irette lynnet».

Forvaltninga av moskusen

«Ansvaret for forvaltninga av moskusstammen på Dovrefjell tilligger MD ved Miljødirektoratet. Fylkesmennene har fått delegert myndighet til løpende forvaltning, som skal skje iht gjeldende forvaltningsplan (fra 2006). Vedtak om for eksempel felling av utvandrede dyr tilligger dermed de respektive fylkesmenn. På hjemmesida til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag finner du mer info, bl.a forvaltningsplanen for moskusstammen på Dovre; se http://www.fylkesmannen.no/Sor-Trondelag/Miljo-og-klima/Naturmangfold/Moskus7

Statens naturoppsyn er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av de vedtak forvaltningen fatter. Disse tiltakene omfatter bestandsregistrering inkl vintertelling, kalvetelling og registrering av avgang, konflikthåndtering, prøvetaking til Veterinærinstituttets helseovervåkingsprosjekt, fallvilthåndtering, ivaretakelse og omsetning av fallvilt, informasjonsarbeid, naturveiledning med mer.»

 

 

 

Publisert: 15. september 2014, 15:16