Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
Midlertidige endringar ved Surnadal museum

Midlertidige endringar ved Surnadal museum

Jon Olav Ørsal Laurdag 22. september 2012

Surnadal museum informerer om at det i perioden 13.august 2012 -15.februar 2013 blir nokre personellendringar ved Nordmøre museum si avdeling i Surnadal. Avdelingsleiar Dordi Kjersti Mogstad har permisjon frå stillinga som avdelingsleiar grunna eit halvårig engasjement ved Direktoratet for naturforvaltning. Museumskonsulent Maja Frønes vikarierer i same periode full tid som avdelingsleiar.

I ressursen knytt til museumskonsulentstillinga i denne avgrensa perioden, har Surnadal kommune tilsatt Gunhild Bøklep Bøe. Ho byrjar 24.september, og vil ut perioden arbeide 50% med museumsoppgåver, hovudsakeleg ved Åsen bygdemuseum. 
Ønskjer du kontakt med Surnadal museum, ta kontakt med Maja Frønes på tlf. 913 99 452.

Først publisert: 22. september 2012, 05:00 - Sist oppdatert: 27. september 2012, 16:57