Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Merkurprogrammet – på lag med landsbygda

Jon Olav Ørsal Onsdag 13. oktober 2021

Onsdag var det besøk frå Merkur på Matkroken. Det var Stig Olson, som er konsulent i Merkur, som var på sin årlege runde for oppfølging av butikkar som er med på Merkur sitt utviklingsprogram for utkantbutikkar.  Det er eit statleg utviklings- og kompetanseprogram som skal være ei hjelpande hand for daglegvarebutikkar på landsbygda.  På landsbasis er det meir enn 600 butikkar som er med på Merkurprogrammet, og i Midt-Norge er det rundt 70 som er med. 

Stig Olson har nemleg ansvaret for Midt-Norge, med distrikt frå Namdalseid i Tøndelag og til Nordmøre og Romsdal, med Fiksdal lengst sør.  Oppgåva hans er å hjelpe dei butikkane som er definerte som Merkurbutikkar, med oppgradering av både utstyr og mannskap.  Butikkane kan etter bestemte reglar få støtte til investeringar i moderne hjelpemidlar og til opplæring i moderne butikkdrift der det er naudsynt ( obligatorisk butikkleiarskule).

Stig Olson frå Merkur har kontor i Trondheim og følgjer opp rundt 70 butikkar i sitt distrikt – her saman med Terje Nordvik ved Matkroken i Todalen. Foto: Jon Olav Ørsal

Av kriterier for å bli godkjent som Merkur-butikk er det nokre krav som må fyllast, slik som:

  • Butikken må være einaste daglegvarebutikk i ei bygd eller i eit avgrensa geografisk område.
  • Butikken må ligge i god avstand frå større byar.
  • Butikken må vere ein fullverdig daglegvarebutikk.
  • Butikken må ha ein nærmarknad på under 200 husstandar.

Olson fortel at Matkroken i Todalen er godt innafor krava til å være med i «Merkur-familien», og han trur ein nærbutikk i Todalen hadde fått problemer uten Merkurmedlemskap.  Dette medlemskapet har gjort at butikken i dag står fram som ein moderne butikk. I tillegg er det naudsynt at butikken har eit aktuelt vareutval, og nye og friske varer i butikken.  Investeringane må være nyttige eller lønsame, og slike ting har Nilsson på blokka når han er på besøk i butikken. 

Der det er behov går Merkurprogrammet inn med økonomisk støtte til oppgradering av butikkane, og slik støtte har Matkroken i Todalen fått for å investere i nytt fryseutstyr, drivstoffanlegg, kjøediskar til frukt & grønt og til naudstraumaggregat som kan drifte heile butikken ved strumutfall.  Naudstrum kom på plass etter raset i 2013, da straumen var borte i fleire dagar. 

Men det aller viktigaste for både merkurbutikkane og andre er nok at butikkane blir bruka.  Lokalbefolkninga må være dyktige til å bruke nærbutikken, og må ha ein god dialog om varutval og aktuelle tenester.  På same måte er det viktig at tilreisane turistar og folk som har fritidsbustader i området gjer deg nytte av nærbutikken til sine innkjøp av daglegvarer, sier Stig Olson til slutt.

 

Publisert: 13. oktober 2021, 11:18