Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Lokalt vedtak om smittekarantene og forlenga isolasjonstid

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 18. november 2021

Som eit direkte resultat av at det er stigande smittetrend i Surnadal kommunen, vart det i dag gjort lokalt vedtak om smittekarantene og forlenga isolasjonstid. Smitten skjer på tvers av alder og vaksinasjonsstatus. Kommuneoverlegen si vurdering er at vidaresmitte til husstandsmedlemmar som igjen smittar andre utanfor husstanden, er det som driv pandemien vidare lokalt. Vedtaket gjeld frå i dag (18.11.) klokka 16:00 til torsdag 25. november klokka 12:00. 

I lys av situasjonen, og for å unngå å meirbelastning og meir inngripande tiltak, har kommuneoverlegen i dag fatta vedtak om lokal smittekarantene og forlenga isolasjonstid.

Vedtaket gjeld frå kl 16.00 den 18.11.21 til kl 12.00 den 25.11.21.

Dette er ordlyden i vedtaket:

Vedtak i henhold til Smittevernloven § 4.1, torsdag 18.11.2021

Med hjemmel i smittevernloven § 4.1 første ledd bokstav d, gjør kommuneoverlegen i Surnadal vedtak som innebærer oppskalering av TISK med forlengelse av isolasjonstid ved SARS-CoV-2 til 7 dager og innføring av lokal smittekarantene på 7 dager for husstandsmedlemmer uansett vaksinasjonsstatus.

Vedtaket er som følger:

1. Varighet av isolasjon utvides til 7 dager for personer som har påvist SARS-CoV-2. Gjelder for fullvaksinerte, delvaksinerte og uvaksinerte i alle aldre.

2. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (eksempelvis kjæreste) til en person med påvist SARS-CoV-2 skal i karantene i 7 dager fra testdato hos påvist tilfelle. Karantenen forutsetter at det har vært nærkontakt. Karantenen gjelder for både fullvaksinerte, delvaksinerte og uvaksinerte i alle aldre. Det er ikke mulig å teste seg ut av denne karantenen.

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære bør i løpet av karantenetiden testes minst to ganger med PCR på kommunens teststasjon. Siste test bør tas tidligst på dag 5 av karantenen.

Ved symptomer skal man teste seg så snart som mulig.

Unntak:

a) Der arbeidsgiver i henhold til DSB sine retningslinjer definerer den ansatte som samfunnskritisk kan det gis karantenefritak i arbeidstiden, men ikke på fritiden. Et slikt karantenefritak bør praktiseres strengt og bør ledsages av forsterkede smitteverntiltak (munnbind og daglig testing med hurtigtest eller PCR).

b) Personer som har fått boosterdose/ 3. dose av koronavaksinen og det har gått mer enn 1 uke.

c) Personer med gjennomgått Covid-19 siste 6 måneder

Heile vedtaket med grunngjeving

Publisert: 18. november 2021, 16:52