Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Landbruksfond, SMIL-midlar og drenering/grøfting 2023

Bjørn Gunnar Ansnes Laurdag 25. februar 2023
Landbruksforvaltninga i Surnadal kommune informerer om at tida no er inne for å søke om tilskot frå landruksfond, spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midlar) og tilskot til drenering og grøftin. Søknadsfristen er 15. mars. 

Dette gjeld altså søknader om:

  • Tilskot frå kommunalt landbruksfond
  • Tilskot til Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)- kulturlandskap, miljøtiltak, verneverdige bygningar mm
  • Tilskot til drenering/grøfting
Du finn retningsliner og søknadsskjema på Landbruksfond.

Søknaden skal sendast på e-post til post@surnadal.kommune.no eller som post til: Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal.

For SMIL-midlar, drenering og grøfting finn du meir informasjon og søknadsskjema på landbruksdirektoratet.no.

For meir informasjon kan du kontakte kommunen si landbruksforvaltning på telefon 71 65 58 00. 

Søknadsfrist 15.mars


Medlem i Todalen.no –


 

Publisert: 25. februar 2023, 14:00