Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Laksefisket i Toåa: – Evaluerte prøveordninga for å forberede neste sesong

Tekst og foto: Stig Husby Torsdag 14. oktober 2021

Rettighetshavere i Toåa har i årets sesong testet ut en nyskapende samarbeidsmodell om laksefiske, i samarbeid med Todalshytta, Elveguiden og Norske Lakseelver. Målet var å øke verdiskapinga fra elva, og samtidig ivareta forvaltninga av Toåa, som har status som krevende. Dette skyldes i stor grad genetisk innblanding av rømt oppdrettslaks, og elva fremstår derfor i en skjør forfatning i dag.

Todalen Elveeigarlag ønsket med prøveordningen, som gjelder sesongen 2021 og 2022, å styrke mulighetene for verdiskaping gjennom lakseturisme, og samtidig sikre tilgang til elva for ulike segment av laksefiskere. Det er innført stangbegrensing, soneinndeling og rotasjonsturnus i Toåa fra årets sesong.

Styret i Todalen Elveeigarlag lytter og noterer flittig alle gode innspill som kommer opp i evalueringsmøtet. Foto: Vegard Heggem

Det var Todalen Elveeigarlag som inviterte til evalueringsmøte i Todalen Ungdomshus onsdag kveld. Vi er halvveis i prøveordningen nå, og vi ønsker tilbakemeldinger på hvordan ny modell er blitt tatt imot, innledet styreleder Asbjørn Karlsen. Han gav ordet raskt videre til Vegard Heggem i Norske Lakseelver, som har vært rådgiver helt fra start i den nye prøveordningen. Heggem kunne fortelle at det som ble satt i gang i Toåa i år er unikt i nasjonal målestokk, og det er slett ikke en selvfølge at man klarer å få til et samarbeid mellom rettighetshavere, slik vi fikk til i Toåa. Det å klare å balansere det kommersielle aspektet med folkefiske i den her skalaen er nok ikke prøvd ut i Norge tidligere.

Vi i Norske Lakseelver syns dette er spennende å bli involvert i, og vi håper at flere lar seg inspirere av denne modellen fremover, forteller Heggem.  Elveguiden sin representant, Helge Dahlen, hadde et innlegg med fakta om antall fiskere, fangst og salg av fiskekort i Toåa, og kunne konstatere at 2021 sesongen ble krevende sett fra naturens side.  Det var i store deler av sesongen vanskelige forhold i elva, det var tørt og dårlig vannføring. Derfor ble 2021 sesongen totalt sett svakere enn fjoråret i Toåa, fortalte Dahlen.

Fiskeoppsynet i Toåa, representert ved Ola Einar Øyen og Ole Martin Øyen, fortalte at de i løpet av sesongen har vært i dialog med mange fiskere, også førstgangsfiskere i Toåa. De fleste er godt fornøyd med ordningen, men vi fikk også konstruktive innspill til forbedringer, som vi tar med oss videre til styret i planleggingen av ny sesong, fortalte de. Mange fiskere skryter av tilrettelegging og adkomst til elva, og her er det gjort en stor jobb, fra både styret i elveeigarlaget og andre gode hjelpere. Så er det innspill til at skilting og kartløsninger kan forbedres, og dette er det mulig å gjøre noe med i forkant av neste sesong forteller de.

Todalshytta ved Arve Evensen fortalte om deres sesong og rolle i prøvemodellen. Evensen har hatt en fantastisk sesong på mange måter, men antall lakseturister har vært lavere enn det vi planla, forteller han. Både forholdene i elva i sommer og covid-usikkerhet bidro til dette. Det førte til flere kanselleringer, noe vi håper vi klarer å unngå i neste sesong. Flere fiskere fra land som Danmark og Tyskland er vi spesielt interessert i for kommende sesong. Ordningen har vi stor tro på, dette er en modell for framtida for Toåa, sier Evensen.

Nå har både Todalshytta, Elveeigarlaget, Norske lakseelver og Elveguiden lagt første år i prøveordningen bak seg. Det kom fram mange gode forslag og innspill til justeringer i forkant av neste sesong. Disse tar styret i Elveeigarlaget med seg, og vi starter allerede nå arbeidet med tanke på neste sesong, avsluttet Asbjørn Karlsen. Ordningen er basert på et frivillig samarbeid mellom 34 av rettighetshaverne i Toåa. Det er helt avgjørende at rettighetshaverne opplever at denne modellen er et gode for elva og for bygda, sier Karlsen. De deltagende rettighetshaverne vil nå i høst få et brev med informasjon om prosjektet, og en oppfordring om å fortløpende ta kontakt med sine erfaringer og meninger. Vårt ønske er at modellen skal komme hele bygda til gode, her snakker vi om et utvidet produkt som gir ringvirkninger langt utenom bare elva, avslutter Asbjørn Karlsen.

Publisert: 14. oktober 2021, 16:09