Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Lærte å forhalde seg til smittefaren

Jon Olav Ørsal Tysdag 13. oktober 2020

På medlemsmøtet til Surnadal pensjonistlag var kommunelege Bjørn Buan invitert for å halde foredrag om koronaviruset.  Buan har kalla foredraget sitt for «Kor fri kan vi føle oss med aktivitetar i lokalmiljøet med tanke på korona og smittefare? Han tok for seg korleis koronaviruset smittar og forklarte korleis ein kan styre unna eller redusere smittefaren.  Han forklarte også kvifor det blir sett i verk forskjellige tiltak, som foreksempel karantene for å begrense smittespreiinga.

Leiar i surnadal pensjonistlag Helge Røv og kommunelege Bjørn Buan. Foto: Jon Olav Ørsal

Det var leiar i Surnadal Pensjonistlag, Helge Røv, som kunne ønskje mellom 50 og 60 deltakarar velkomne til temamøte på Thon Hotel Surnadal. Røv orienterte om drifta i pensjonistlaget, og om planer  om aktivitetar i tida framover. Drifta har vore hemma ein del det siste halvåret på grunn av koronasituasjonen, men håpar no å få til litt meir aktivitet utover.  Mellom anna ligg det føre planer om quiz-kvaldar på hotellet og seinare er det planlagt julebord for medlemane den 27. november dersom alt går etter plana. For julebordet er det påmeldingsfrist til 15. november, med påmelding til Jorunn Ness eller Bitten Ranes. Vidare er det planlagt samling for medlemane kvar fredag på Frivilligsentralen – med første samling i veke 43.

Kristian Ranes orienterte om den nye «Fjellgruppa».  Mange unge medlemar ønsker litt større utfordringar, og i sommar og haust har dei prøvd seg fram litt. No har gruppa teke «vinterferie», men den kjem nok i gang igjen så snart begynner å vårast igjen.  Verre er det kanskje å få i gang att Stavganggruppa.  Dei har heldt det gåande i heile 14 år, men slit no litt med sviktande deltaking. 

Kommunelege Buan som var dagens føredragshaldar er kommunens koronaekspert. Da han presenterte seg sjølv sa han at han følte seg som ein liten festbrems, men trøsta seg med at ein kan være brems uten å stoppe heilt.  Men han stillte i utsikt at vi sannsynleg vis måtte rekne med å leve med koronatiltak også neste år.  Han dro visse sammenlikningar med tuberkolose som herja heilt fram til 50-talet og spanskjesjuka som var på 20 – 30 talet.  Han fortalte litt om kor det var størst risiko for å bli smitta og korleis vi kunna unngå dette.

Interessant foredrag for dei 50-60 tilhøyrarane som var møtt fram. Foto: Jon Olav Ørsal

Egentleg beroliga han tilhøyrarane og oppmota til å være forsiktige, uten å bli hysterisk eller redd for å bli smitta. – Det er ein balansegang for kva som er nødvendige tiltak lokalt, og oppfordra til å bruke sunn fornuft i lag med reglar og tiltak som blir gjort – eller om ein skal seie det på ein anna måte – vi må vurdere kva risiko vi skal akseptere.  Imidlertid er det morosamare å opne opp samfunnet enn å stenge ned – vi får heller justere litt etter smittefrekvensen.  Buan oppfordra folk til å legge planer for aktivitetar – så får vi heller justere ned planane når det bli nødvendig. 

Surnadal pensjonistlag hadde invitert sine medlemar til Thon Hotel Surnadal til medlemsmøte. Foto: Jon Olav Ørsal

 

 

Publisert: 13. oktober 2020, 19:26