Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Krev full stilling ved Frivilligsentralen

Jon Olav Ørsal Torsdag 21. oktober 2021

Surnadal demensforening og helselag tek no initiativ for å få auka stillinga ved Frivilligsentralen frå 50% til 100% og grunngjev det med at mesteparten av stillinga ved Frivilligsetralen går med til ungdomsarbeid.  Det er leiar i Surnadal demensforening og helselag, Liv Botten, som no går ut til andre lag og foreningar for å få støtte til eit slik krav overfor Surnadal kommune. 

Les brevet som går frå Surnadal demensforening og helselag til Surnadal kommune, der ho oppmodar alle lag og organisasjoner om å stille seg attafor dette kravet om 100 % stilling på Frivilligsentralen i Surnadal kommune.

Publisert: 21. oktober 2021, 18:15