Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Krav om testing og kartlegging av royalimpregnert kledning

Jon Olav Ørsal Torsdag 7. januar 2021

I innspurten mot juleferien dukket det opp en utfordring der det ble stor fokus på testing og brannklassifisering av overflatebehandlet kledning. For Talgø MøreTre sin del så gjelder dette royalkledning som produseres på anlegget i Surnadal, sier salgs- og markedssjef Bjørn Hauglann til Todalen.no.  Talgø MøreTre setter nå i gang med grundig testing og kartlegging av sine produkt, skriver Talgø MøreTre i en pressemelding i ettermiddag. 

Grundig testing og kartlegging av royalimpregnert kledning.  Pressemelding fra Talgø MøreTre 
Noen av våre konkurrenter har nylig sendt ut pressemeldinger der det informeres om manglende oppfyllelse av gjeldende krav til CE-klassifisering av deres overflatebehandlede kledning, med det resultat at brannklassifisering av disse produktene må ha en gjennomgang.

Talgø MøreTre har en annen produksjonsprosess enn andre produsenter av Royalimpregnert virke, og med en annen kjemisk sammensetting av ingrediensene som brukes i prosessen. Grunnet et noe uklart regelverk for bruk av preaksepterte løsninger for klassifisering, og ut fra et føre var prinsipp, vil vi umiddelbart iverksette en grundig testing og kartlegging av våre egne royal-produkter ved bruk av uavhengige autoriserte laboratorier for å verifisere at alle våre produkter tilfredsstiller gjeldende krav.

Problemstillingen som nå har blitt kjent er slik vi ser det lik for alle overflatebehandlede kledninger som ikke har vært gjenstand for testing. Det er svært få som bruker helt ubehandlet kledning i sine byggeprosjekter, så problemstillingen har en bred utstrekning og berører mange leverandører. Talgø MøreTre har fulgt bransjepraksis, og den nåværende situasjonen vil kreve at all overflatebehandlet kledning som skal brukes i bygg der det stilles brannkrav, må testes.

Talgø MøreTre AS har levert royal-produkter i snart 40 år, og vi har på nåværende tidspunkt ingen testresultater eller erfaringer som tilsier at våre produkter ikke tilfredsstiller kravene. Dersom noen av våre tester mot formodning skulle resultere i et behov for re-klassifisering av noen av våre produkter, vil Talgø MøreTre gjøre nødvendige tiltak i tett dialog med våre kunder.
Med bakgrunn i den usikkerhet som er skapt i markedet vil vi for god ordens skyld inntil videre revidere vår ytelses erklæring på royalimpregnerte kledning.

 

Først publisert: 7. januar 2021, 17:15 - Sist oppdatert: 8. januar 2021, 14:01