Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Koronavirus – tiltak kirken i Surnadal og Rindal

Jon Olav Ørsal Torsdag 12. mars 2020

Kirken  blir med på hele Norges dugnad for å begrense koronasmitte. Det er pr. dags dato (12.03.20) ingen i kommunene våre som har testet positivt på covid-19 (koronaviruset). De tiltakene vi gjør er forebyggende, og formålet er å hindre at mennesker blir smittet av viruset. Kirken vil lytte til og etterkomme de råd Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen gir. Disse rådene er:

1. Vask hendene ofte! 
Det vil stå Antibac lett tilgjengelig i alle våre kirker, og alle våre besøkende oppfordres til å benytte Antibac etter håndvask, og ellers ved behov.

2. Hoste/nyse:
Bruk lommetørklær, evt. albuekroken, ved hosting/nysing. 

3. Unngå klemmer og håndhilsing.

4. Unngå større forsamlinger av mennesker.

Vi oppfordrer alle med luftsveiplager om å holde seg hjemme, og oppfordrer alle i risiko gruppene vurdere om de skal delta f.eks. i en begravelse. Det er og mulig å delta bare ute på kirkegården. Kommuneoverlegen har gitt råd om å begrense forsamlinger innendørs. Dette påvirker svært mange av våre aktiviteter og arrangementer! Vi håper tiltakene våre ikke vil vare så lenge

Følgende arrangementer vil bli regulert og/eller avlyst:

  • Gudstjenester:  

Gudstjenester kan bli avlyst. Se hjemmesiden for info om hvert arrangement. 
Vi gjennomfører foreløpig  gudstjenester med dåp, men kan måtte begrense antall gjester dåpsbarn kan ha med på gudstjenesten.
 Av smittevernhensyn blir det ikke nattverd på gudstjenestene.  

  • Begravelser:  

Begravelser blir gjennomført, med den nærmestefamilie. Antall bør begrenses der det er mulig.

Pr i dag er det satt en max grense på 100 mennesker i kirken under seremonier . Nidaros har satt en grense på 50. Max anntall vurderes lokalt fortløpende og  kan bli endret.Unngå for tett kontakt med andre i kirken.
På kirkegården kan det være flere, men hold avstand. 
Minnegar»ver: Bruk Vipps eller nettbank unngå kontanter.
Kondolanseprotokoll føres av en «sekretær»

  • Årsfester avlyses
  • Konserter avlyses
  • Mat og Prat og Bibel og bønn avlyses
  • Barnekor– øvelsene framover må avlyses, og opptredener  avlyses også. 
  • Kor – øvelsene framover må dessverre avlyses. 
  • «Skjærgårds» for konfirmantene avlyses
  • Konfirmantundervisningen går foreløpig som vanlig.
  • Kirkekontoret stenger for vanlig besøk- ring og gjør avtaler

Mer informasjon vil komme etter hvert. Flere arrangementer kan bli avlyst. Følg med på nettsiden og facebooksiden vår!

 Surnadal 12.3.2020 

Kirkevergen

Publisert: 12. mars 2020, 13:32