Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Kommunereforma i kretsane, no oppsummert

Elinor Bolme Sundag 12. april 2015

På Surnadal kommune si heimeside er referat frå alle 4 grendamøta vedrørande kommunereforma no lagt ut. Her fordelt på den enkelte krets, også med oppsettet over kva for kommunekonstellasjon den enkelte oppmøtte kryssa av i dei 4 kretsane Mo , Todalen, Stangvik og Bøfjorden og Bæverfjord (felles).

Kort oppsummert:

Det er 47 personar som har nullalternativet som førsteprioritet, og det er eit ganske stort fleirtal av desse som ønsker å høyre til Møre og Romsdal (30 personar). 41 personar har Surnadal-Rindal-Halsa som førsteprioritet, med 20 for Møre og Romsdal og 21 for (Sør-) Trødelag. Etter desse to mest populære alternativa kjem Surnadal-Rindal der 29 personar har dette alternativet som førsteprioritet, med eit lite fleirtal for (Sør-) Trøndelag.

Samla resultat frå dei fire folkemøta:

(For kvart alternativ ser vi kor mange som hadde alternativet som 1. prioritet, 2. prioritet o.s.b. – mange har ikkje prioritert alle sju alternativa. For kvart alternativ skulle ein anten føre opp Møre og Romsdal eller (Sør-) Trøndelag som ønska fylke.)

 

Alternativ for vidare utgreiing for Surnadal kommune Nummerert rangering av alternativa kor nr. 1 er beste alternativ. Sett nummeret i den kolonna som passar med ønska fylke for alternativet
Møre og Romsdal (Sør)-Trøndelag
Pri. Ant Pri. Ant Pri. Ant Pri. Ant Pri Ant Pri Ant
Null-alternativet (inga samanslåing) 1

2

3

30

12

4

4

5

6

6

1

1

7 2 1

2

3

17

5

2

4

5

6

 

 

1

7 3
Surnadal – Rindal 1

2

3

3

7

6

4

5

6

9

6

2

7 1 1

2

3

13

18

7

4

5

6

6

 

1

7  
Surnadal – Halsa 1

2

3

2

13

14

4

5

6

8

8

1

7   1

2

3

 

2

3

4

5

6

7

7

1

7  
Surnadal – Sunndal 1

2

3

8

 

5

4

5

6

2

13

6

7 5 1

2

3

2

2

1

4

5

6

2

2

8

7  
Surnadal – Rindal – Halsa 1

2

3

20

8

13

4

5

6

4

 

 

7 1 1

2

3

21

30

14

4

5

6

2 7  
Storkommune med Orkanger som kommunesenter 1

2

3

2

8

2

4

5

6

 

3

3

7 4 1

2

3

4

8

7

4

5

6

10

6

9

7 2
Storkommune på Nordmøre med Kristiansund som kommunesenter 1

2

3

4

3

3

4

5

6

2

2

4

7 6 1

2

3

2

7

1

4

5

6

1

1

7

 

7 10
Anna forslag:

Surnadal – Oppdal

    4 1                
Surnadal – Rindal – Meldal 1 3                    
Bøfjorden i lag med Halsa 2 1                    
Gamle Åsskard 1 1                    
Åsskard-Bøfj.-Halsa-Tingv.-

Gjemnes-Kr.sund

1 1                    
Gamle Åsskard-Halsa 1 1                    
Storkommune Nordmøre utan Sunndal                        
Indre Nordmøre 1 1                    
Surnadal – Sunndal – Halsa – Rindal 1 1                    
Surnadal – Sunndal – +kommunar rundt 1 1          

Les meir på Surnadal kommune si heimeside om den enkelte krets.

Publisert: 12. april 2015, 21:21