Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Kom med innspel til forskrift om rett til langtidsopphald ved sjukeheimen

Elinor Bolme Fredag 24. mars 2017

I tråd med vedtak i hovedutval for helse og omsorg 16. mars 2017 blir eit forslag til forskrift om rett til langtidsopphald i sjukeheim for Surnadal kommune lagt ut til høyring i perioden 24. mars – 5. mai 2017.

Dokumenta ligg på Surnadal kommune si heimeside, og du finn høyringsdokumenta ved å følgje denne lenkja: Høyringsokument

Eventuelle merknader kan sendast Surnadal kommune, Bårdhaugvegen 1, 6650 Surnadal eller som e-post til: post@surnadal.kommune.no innan 5. mai 2017.

 

Publisert: 24. mars 2017, 20:01