Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

KNT vurderer nye driftsmodeller for tre av hyttene sine

Elinor Bolme Fredag 18. januar 2019

KNT (Kristiansund og Nordmøre Turistforening) jobber for tiden med mulige forandringer i driftsmodellen av de betjente hyttene som de eier. I den anledning har de valgt å sende ut en felles pressemelding til noen aktuelle medier for å bekrefte og kanskje avkrefte noen spekulasjoner som har kommet opp i senere tid.

Regionens største

KNT er tilknyttet Den Norske Turistforening, og deres hovedaktivitet går på drift av hytter og ruter i fjellet, i tillegg til aktiviteter som fellesturer, barnas turlag og annet. De har totalt 26 hytteanlegg som i er tilknyttet tre områder, Fjordruta fra Kristiansund til Vinjeøra og Halsa, Dovre- og Sunndalsfjella og Trollheimen. Målt i antall hytter er de den 3. største foreningen i DNT-familien. De har ca 3300 medlemmer og er da også blant regionens største foreninger for frivillige.

Daglig leder Harald Oppedal i KNT skriver i sin pressemelding, til blant annet todalen.no:

3 av de 26 hyttene har blitt drevet som tradisjonelle betjente turistforeningshytter, som små hoteller i fjellet med fokus på natur og friluftsliv hvor man har satt fjellturisten i fokus. Vangshaugen i Grødalen og Aursjøhytta har blitt drevet av foreningen med egne ansatte, mens vi i mange år har leid ut Todalshytta til egne drivere. Vi har nå gjennomgått en prosess hvor vi har sett på alternative driftsformer. Bakgrunnen for denne prosessen har vært at vi ser at det er stadig vanskeligere å få til en lønnsom driftsmodell slik hyttene har blitt drevet hos oss. Opp igjennom årene har mye av arbeidstiden knyttet til drift blitt regnet som dugnadsarbeid, slik som foreningen ellers blir drevet. Vi har ikke avsluttet prosessen med å finne gode alternativ, men har kommet frem til noen konklusjoner som vi jobber videre med. Hvilken løsning vi til slutt ender på for hyttene blir bestemt i samarbeid med nye drivere og/eller ansatte.

Todalshytta

For Todalshytta i Surnadal ser vi for oss å drive videre på samme måte som tidligere, vi leier ut hytta til enkeltperson/firma som står for den daglige driften. Hytta har over flere år blitt gjort en del utbedringer på, og i vinter har vi planer om en oppgradering av elektrisk anlegg, utbedring av toalettfasiliteter inne i hytta, samt utbedring og oppgradering av enkelte rom. Hytta har en flott plassering i Todalen, og for en engasjert driver kan det være potensiale for å få til en grei drift. Her ligger godt til rette for arrangementer, det er mulig å få bussturister hit, laksefiskere har tradisjonelt besøkt og bodd mye på hytta, samt at det er noen fjellturister som bruker området.

Todalshytta. Foto KNT

Vangshaugen

På Vangshaugen i Grødalen ser vi for oss å få til en bestyreravtale med en lignende løsning som på Todalshytta. Besøkstallene både for overnattende og dagsbesøk er noe høyere her, så det vil være behov for ansatte utenom bestyrere. Løsningen med driver i franchisemodell er brukt av flere turistforeninger i landet, så det er en mulighet vi vurderer. Et annet alternativ er selvfølgelig å ha bestyrer som er ansatt i foreningen slik det har vært gjort tidligere.

Vangshaugen. Foto KNT

Aursjøhytta

På Aursjøhytta har vi innsett at overnattingstallene er for lave til å få til en normal drift som betjent turistforeningshytte. Omsetningen på denne hytta preges også av nærhet til vei, det er stor aktivitet på dagtid med mange bilturister som kommer innom for å kjøpe mat. Vi ser da for oss å gjøre om driften til en selvbetjent hytte, overnattingsgjester vil da ta ansvar for matlaging, vask m.m. selv. Samtidig er det et potensiale for drift av kafèen, slik at vi ønsker å se på mulighet for å leie ut kafèlokalet til noen som vil drive denne. Kafèen og rommene som overnattingsgjester benytter kan lett skilles fra hverandre, så hytta har et godt potensiale for en slik kombinert driftsløsning. Vi vet at hytteeiere i området setter pris på hytta og mulighetene den gir, og et samarbeid med noen av disse kan kanskje være en løsning.

Aursjøhytta. Foto KNT

De andre hyttene foreningen driver er selvbetjente, en løsning som fungerer godt for disse hyttene. De har gode besøkstall, og med engasjerte tilsynspersoner som jobber frivillig for at fjellturistene skal ha gode opplevelser, ligger det til rette for god drift av disse.

Først publisert: 18. januar 2019, 03:48 - Sist oppdatert: 17. januar 2019, 22:06