Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Kløverturen startar opp att!

Dordi Jorunn Halle Sundag 3. mai 2020

Sanitetsforeninga i Todalen inviterer til Kløvertur måndag 4. mai. Oppmøte ved Hals/Matkorken og turstart kl. 11:00. Alle er velkomne til å bli med ut på tur!

Vi må ta omsyn til smittesituasjonen, og da bli opplegget slik:

Turstart frå Hals – vi kan ikkje samkjøre i bil no.

Vi går i små grupper med god avstand, maks 5 personar i gruppa og 1 meter avstand.

I morgon kan turen gå innover skogsvegen frå Sanitetshuset, utover til småbåthamna, utover Stranda eller opp til Løfta. Alle gruppene treng ikkje å gå same ruta.

Det blir ikkje samling etter turen.

Men når det blir varmare i veret, og det truleg blir høve til å ha samlingar på opp til  50 personar frå 8. mai, satsar vi på samling ute ved Sanitetshuset etter turen for å nyte niste og kaffi.

For Kløvertur gjeld også hovudregelen frå FHI at ein må vere frisk for å vere med på arrangement, altså ikkje ha feber, hoste, influensa, farang e.l.

Utdrag frå Sanitetskvinnene sine informasjonssider:

Anbefalinger i forbindelse med oppstart av aktiviteter:

Som Norges største kvinneorganisasjon med mange engasjerte frivillige har vi et ekstra stort ansvar å gå foran med gode eksempler, og vi vil derfor komme med følgende anbefalinger for alle våre basisaktiviteter:

Det skal ikke utøves aktivitet med mindre man er HELT trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. Dersom dere er i tvil om dere har kontroll på smittevern, skal aktivitet ikke gjennomføres og umiddelbart avbrytes.  

Legg til rette for å møtes ute, i små grupper på maks 5 personer, med god mulighet til å holde nødvendig avstand på 1 meter og overholder regler og anbefalinger for å unngå smitte
Aktiviteten bør utføres på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader. Dette gjelder særlig for Kløvertur der vi anbefaler en ekstra risikovurdering i forhold til planlagt turløype.
Deltaker bør oppfordres til å benytte andre alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra aktiviteten.

Kløverturgruppa gler seg til å kome i gang att med KLØVERTUR! 

VEL MØTT!

Publisert: 3. mai 2020, 10:24