Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Kallar inn til årsmøte

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 24. februar 2023

Styret i Surnadal Golfklubb kallar inn til årsmøte måndag 6. mars klokka 19:00 i klubbhuset sitt ved golfbanen på Mo. Det blir enkel servering


Saksliste

1. Godkjenning av stemmeberettigede.
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
3. Valg av ordstyrer og referent, samt 2 medlemmer til å underskrive
protokollen.
4. Valg av representant til golfforbundet/golftinget.
5. Årsmelding 2022.
6. Regnskap 2022 og kontrollutvalgets beretning.
7. Innkomne forslag til behandling.
8. Budsjett 2023.
9. Organisasjonsplan.
10.Val.


 

Surnadal Golfklubb ønsker sine medlemmer til årsmøte!

 


Medlem i Todalen.no –


 

Publisert: 24. februar 2023, 18:40