Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
Just presis!

Just presis!

Jon Olav Ørsal Tysdag 31. mai 2011

Tysdag var justervesenet på besøk hos HalsOil. Det var Inge Wold fra Trondheim justerkammer som sjekka at drivstoffanlegget til HalsOil måler ut rett mengde drivstoff  når du tankar bensin eller diesel der. Dette har inntil no vore kontrollert ein gong kvart år, men frå i år blir det kontroll annakvart år. Pumpene er justert og plombert av Justervesenet, og de tolererer max 0,5% avvik etter at pumpene er justert. Wold bekrefta at på Halsoil sitt anlegg var alt OK, og det var ikkje naudsynt med noko justering.

Publisert: 31. mai 2011, 17:57