Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Innkalling til årsmøte

Elinor Bolme Tysdag 29. januar 2019

Surnadal Golfklubb kaller inn til årsmøte lørdag 23. februar kl 19:00 på Thon Hotel Surnadal.

Saksliste:

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Valg av ordstyrer og referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Valg av representant til golfforbundet/golfting
  5. Årsmelding 2018
  6. Revidert regnskap 2018
  7. Budsjett 2019
  8. Organisasjonsplan
  9. Innkomne saker
  • Valg 

Frist for innsending av saker som ønskes behandlet i årsmøtet er satt til onsdag 09.02.19. 

Forslag sendes styreleder på email, oddvar62@icloud.com

Publisert: 29. januar 2019, 21:55