Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Innkalling til årsmøte i Stangvik historielag 2018

Elinor Bolme Tysdag 13. februar 2018

Stangvik Historielag inviterer sine medlemmar til årsmøte på Stangvik oppvekstsenter måndag 26. februar 2018  kl. 1845. Her blir det vanlege årsmøtesaker som saklista viser, samt kaffepause og kåseri med Bernt G. Bøe etterpå.

Sakliste:

SAK 1: Godkjenning av innkalling og sakliste
SAK 2: Val av 2 personar til å skrive under protokollen
SAK 3: Val av møteleiar og sekretær
SAK 4: Årsmelding
SAK 5: Rekneskap
SAK 6: Val av

  • leiar for 1 år
  • 2 styremedlemmer for 2 år
  • 2 varamedlemmer for 1 år
  • 1 medlem til valkomiteen for 3 år

SAK 7: Kontingent for neste år – 2019
SAK 8: Innkomne forslag
SAK 9: Budsjett 2018
SAK 10: Aktivitetsplan for 2018

Frist for å koma med forslag til saker som skal takast opp på årsmøtet er 12. februar 2018  til leiar Einar Grønnes.

 

Publisert: 13. februar 2018, 19:08