Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Innkalling årsmøte i Todalen.no

Elinor Bolme Onsdag 11. mars 2020

Styret i todalen.no ønsker velkommen til årsmøte i Todalen Ungdomshus, onsdag 18. mars 2020, kl. 19.00. I følge vedtektene skal sakliste kunngjøres en uke før, så den finner dere her:

Sakliste:

  1. Godkjennelse av innkallingen (med nedtegnelse av oppmøtte medlemmer)
  2. Godkjennelse av styrets forslag til årsmelding og årsregnskap
  3. Fastsettelse av medlemskontingent for 2021
  4. Valg:

       – En representant til å signere møteprotokoll

       – Styreleder for ett år

       – 2 styremedlemmer for to år

       – revisor for 2020

       – medlem til valgkomitén for 2 år

  1. Behandling av sak(er) som medlemmer har krevd å få behandlet
  2. Gjennomgang av statistikk og orientering om små og store hendelser i 2019 samt utdeling av «Årets bilete 2019».

Etter årsmøtet blir det som tidligere nevnt et infomøte for å rekruttere nye skribenter på nettstedet. Les mer om det her: Behov for fleire redaktørar

 

Publisert: 11. mars 2020, 20:18