Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Informasjonsfilm om «Inn på tunet»

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 18. november 2022

Todalen sanitetsforening har, som vi tidlegare har skrive om, søkt om, og fått tildelt totalt 600 000 kroner frå Damstiftelsen til prosjektet «Inn på tunet». Dette er eit tilbod om helgaopphald for pårørande og personar med demens og kognitiv svikt. Todalen sanitetsforening samarbeider med Jostua på Bele og Oppistua på Øye om tilbodet 

Det er no laga ein kort informasjonsfilm om tilbodet, som du no kan sjå her på Todalen sanitetsforening si Facebookside eller på Facebooksida til «Inn på tunet» Surnadal

Først publisert: 18. november 2022, 06:00 - Sist oppdatert: 17. november 2022, 23:56