Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Influensavaksinering – ekstra viktig denne hausten!

Dordi Jorunn Halle Måndag 19. oktober 2020

Surnadal kommune melder:

Årets influensavaksinering vil foregå i Surnadal idrettshall 27.- 29. oktober. Vaksineringsdagane er delt inn slik at folk frå ulike grender møter opp på ulike dagar. 

Oversikt over vaksineringsdagane i idrettshallen på Øye:

Tysdag   27.10.20 kl. 10.00-16.00   Øvre Surnadal, Todalen, Bøfjorden, Bæverfjord, Stangvik

Onsdag  28.10.20 kl. 10.00-16.00                Nedre Surnadal 
Torsdag  29.10.20 kl. 10.00-13.00               Restrerande.

Vi ber om at publikum helst møter på oppsett dag for si grend/krins, men det er greitt å komme på ein annan av  vaksinasjonsdagane dersom det passar betre. 

Prisar:

Influensavaksine              kr. 170,-
Pneumokokkvaksine        kr. 500,- (inkl. influensavaksine)

Betaling kun med kort og vipps! Grunna smittevernomsyn har vi ikkje muleghet for kontant betaling.
Det er ikkje etablert ei refusjons- eller tilskotsordning for å dekkje kommunane sine utgifter til vaksinering av risikogruppene, utover at vaksinen blir levert gratis frå Folkehelseinstituttet. Kommunane kan ifølge vaksinasjonsforskriften ta betalt for vaksinering for å dekkje utgiftene til gjennomføring av influensavaksinasjon i regi av kommunen. Du kan lese meir om dette på FHI sine nettsider.

Smitteverntiltak under vaksineringa
Influensavaksineringa vil bli gjennomført med gode smitteverntiltak med inndeling og avstand mellom folk.

Vi anbefaler at alle møter opp med munnbind på. For at vaksineringa skal gjennomførast lettast muleg, er det ønskeleg med t-skjorte eller anna tilpassa bekledning på overkroppen.

Ingen som er sjuke skal møte opp. Dersom du er usikker på vaksinering grunna medisinske forhold, kan du ta kontakt med fastlegen din. 

Vi er mange som vaksinerer, planen er å unngå lang ventetid. Ikkje møt før vi opnar!

Trafikk og parkering
Det er viktig at elevar ved skulane får komme seg trygt fram til skulen før trafikken startar. Det vil vere personar som passar på overgangar når elevane skal heim, men kjør forsiktig og ver obs på skuleelevar i området. Kjør forsiktig opp mot idrettshallen (skuleslutt frå 13.30-14.00 og 14.30-15.00 ca).

Parkering utanfor idrettshallen. Er det fullt, blir de bedne om å vente av personell fra Røde kors. For dei som kan anbefaler vi å parkere nedanfor Øye kyrkje/ stor parkeringsplass for elevar ved vidaregående skule. Ser det ut som det er kø med bilar, anbefaler vi å komme tilbake litt seinare.

Grupper som anbefales influensavaksine hausten 2020 (FHI)
Vi vaksinerer kun helsepersonell og personar i risikogruppene. Vi må seie nei til andre som ønsker vaksinen. FHI har bestemt at andre må vente til etter 1. desember. Det er heller ikkje gitt noko anbefaling om prioritering av personar i såkalla kritiske samfunnsfunksjonar før 1. desember. Dette for å sikre at personar i risikogruppe blir prioritert vaksinen.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
Alle fra fylte 65 år
Barn og vaksne med:diabetes type 1 og 2, kronisk lungesykdom, hjarte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
kronisk nevrologisk sykdom eller skade, nedsatt immunforsvar, svært alvorlig fedme (KMI over 40), annan alvorleg og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Helsepersonell som har pasientkontakt.
Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 
Du kan lese mer om influensavaksine i Vaksinasjonsveileder for helsepersonell.

Les meir om influensa på folkehelseinstituttets hjemmesider.
Publisert avAnne Lise With Wullum.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Map data ©2020
 
 
Terms of Use
 
 
Report a map error
Fann du det du leita etter?JA
 NEI
 
Kontaktinfo
Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 Surnadal
post@surnadal.kommune.no
Telefon: 71 65 58 00
Org.nr.: 964 981 892
Kontonr.: 4202 38 40000
Organisasjon
Administrasjon
Grafisk profil
Finn tilsette
Aktuelt
Ledige stillinger
Meld feil
Webkamera
Borgarleg vigsel
Alle tjenester
Kvalitetssystem (Compilo)
Epost
Office 365
Visma Enterprise (Min side)
Ressursstyring (turnus)
Acos IP
eLæring
Lønnslipp
Surnadal kommune
Sosiale medier
Facebook
Personvern
Personvern og informasjonskapsler
Denne siden bruker informasjonskapsler. Trykk her for detaljert informasjon. (Skju

Publisert: 19. oktober 2020, 19:40