Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Indre Nordmøre Forsvarsforening blir til Nordmøre Forsvarsforening

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 2. mars 2022

På årsmøtet til Indre Nordmøre Forsvarsforening 15. februar, vart det vedteke å endre namn til Nordmøre Forsvarsforening. Forslaget om namneendringa kom frå styret, og hadde sin bakgrunn i at det ikkje lenger er drift i det som tidlegare var Ytre Nordmøre Forsvarsforening. Da er det heilt naturleg at namnet blir Nordmøre Forsvarsforening, noko årsmøtet sa seg heilt enig i og vedtok.   

På årsmøtet fekk styret i Nordmøre Forsvarsforening slik samansetning: 

  • Leiar: Olav Jostein Holten
  • Nestleiar: Lars Indreiten
  • Sekretær: Johannes J. Vaag
  • Kasserar: Halvor Flatekval
  • Styremedlem: Ivar Edmund Vatten
  • 1. vara: Jo Inge Øverland
  • 2. vara: Nils Johan Rodal

Fullstendig årsmelding frå siste driftsåret til Indre Nordmøre Forsvarsforening, kan du lese her: «Årsmelding INF 2021»

 


Medlem i Todalen.no –


 

Publisert: 2. mars 2022, 19:23