Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
I gang med tunnelprosjektet?

I gang med tunnelprosjektet?

Jon Olav Ørsal Laurdag 10. mars 2012

Ein uniformert mann frå Vegvesenet ved Todalshaugen vekte vår interesse. Var han i gang med prosjektering av ny bru over Husbekkjen med tanke på tidleg oppstart av tunnelprosjektet? Nei da, han var på synfaring av bruene i området, og hadde oppdrag på vegne av Vegvesenets avdeling for bruer og fergekaier i Region Midt. Eit hol i asfalten og en skadd påle til rekkverket hadde fanga hans interesse for meir nøye kontroll, og her er det nok naudsynt med ein reparasjon så snart som muleg.

Holet i asfalten fører nemleg til at det trengjer inn vatn, som fører til at betongen i brufundamentet blir skadd. Det må reparerast før det skjer større skade.

Vegvesenet har ettersyn av alle bruer i regionen no, slik at dei kan kartlegge behovet for reparasjoner og vedlikehald, og legge ei plan for vedlikehaldet utover våren og sommaren, seier Erik Andreas Tornes til Todalen.no.

Publisert: 10. mars 2012, 18:37