Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Hva gjør Kristiansund og Nordmøre Turistforening (KNT) for å hindre spredning av Koronaviruset?

Jon Olav Ørsal Torsdag 12. mars 2020

Vi følger de løpende anbefalingene fra helsemyndighetene. De selvbetjente hyttene er utstyrt med Antibac. Det er også tilrettelagt for enkelt å ha god håndhygiene.  På hytter med vann fra bekker og vatn, så må den enkelte gjest varme opp vann. Vi oppfordrer også den enkelte til å være ekstra påpasselig med renholdet når de forlater hyttene.

Hva bør de som planlegger vintertur tenke på?

Vi oppfordrer alle til å kjenne godt etter på egen form før de legger ut på tur. Er du ikke i slag, bli hjemme slik at du unngår å eventuelt smitte andre. Og skulle du bli dårlig underveis på turen, anbefaler vi at du snur om man vurderer det som forsvarlig.

Hva bør man gjøre om man føler seg dårlig mens man er på hytta?

Gi beskjed til KNT hvis du kjenner deg dårlig, og mistenker koronasykdom. Da kan KNT utføre ekstra tiltak, slik som vaske alle berørte arealer grundig for å minimere smittefaren.

Har folk grunn til å frykte å bli syk på KNT sine hytter?

Det krever en viss fysisk form for å gå i fjellet vinterstid. Vi legger derfor til grunn at de som legger ut på vintertur nå er ved grunnleggende god helse og at sjansen for at de skulle bli alvorlig syke ved eventuell smitte er liten. Vi oppfordrer sterkt å være solidarisk ved å holde seg hjemme om formen ikke er bra og heller utsette turen til man er i form igjen.

Hva med fellesturene i KNT sin regi?

Det er lite som tyder på at det er noen spesiell smittefare knyttet opp til fellesturer med små grupper. KNT og KNT Barnas Turlag velger allikevel å avlyse alle fellesturer i mars og april, inntil situasjonen er mer avklart.

Hva med hyttene?

Hyttene er åpen som vanlig, men vi følger med på utviklingen og vil iverksette de tiltak som myndighetene anbefaler.

Mener dere det er forsvarlig å oppfordre folk til å legge ut på skitur i vinterfjellet nå?

Å gå på tur i vinterfjellet krever at du i utgangspunktet er i ok fysisk form. Vi legger derfor til grunn at de som legger ut på vintertur nå er ved grunnleggende god helse og at sjansen for at de skulle bli alvorlig syke ved eventuell smitte er liten. Vi oppfordrer sterkt å være solidarisk ved å holde seg hjemme om formen ikke er bra og heller utsette turen til man er i form igjen.

På KNT sine hytter bor folk trangt, øker ikke det sjansen for smitte?

Hvis man følger helserådene fra myndighetene, og er særlig oppmerksomme på håndhygiene, så ser vi ikke at det er større fare for smitte på en KNT-hytte enn andre steder der det er flere mennesker samlet.

5 generelle råd:

  • God håndhygiene. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Alkoholbasert hånddesinfeksjon, f.eks. Antibac, brukes hvis håndvask ikke er mulig.
  • God hostehygiene. Host i papirtørkle som kastes straks etter bruk etterfulgt av håndvask, eller hoste/nyse i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.
  • Hold avstand (minst 1-2 meter) til personer med luftveissymptomer, hvis mulig.
  • Kjenn på egen form før du legger ut på tur. Om du ikke føler deg bra, utsett turen til du er bedre.
  • Sørg for å informere dine nærmeste om hvor du går om du tar turen alene
Publisert: 12. mars 2020, 14:26